Facultatea de Istorie şi Geografie
Fise discipline program de studiu consiliere si administrare in resurse umane

Anul I

Anul II

Introducere in consilierea si administrarea resurselor umane Etica si transparenta in organizatii
Metodologia cercetarii sociale Practici in mediere
Constructia carierei Filosofia recrutarii, selectiei si evaluarii personalului
Filosofia comunicarii in organizatii Practica de specialitate
Metodologia proiectarii postului Elaborarea lucrarii de dizertatie
Teoria si metodologia constructiei echipei Cultura organizationala
Managementul valorilor in resursele umane Deontologie organizationala
Filosofia si managementul conflictelor Filosofie si leadership in organizatii
Valori in comunicare manageriala