Facultatea de Istorie şi Geografie
Gradul I

Gradul I

COLOCVIU DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I 2018

 

 

   27 ianuarie 2018 - Istorie, Geografie: Decanat, sala E 007 - 10,00

 

Pentru a se inscrie la colocviul de admitere la gradul I, candidatii trebuie sa completeze o cerere si sa achite o taxa de 250 lei. Cererea se va completa si taxa se va plati in ziua desfasurarii colocviului.

Candidatii se vor prezenta la colocviu cu planul lucrarii metodico-stiintifice si bibliografia pentru tema aleasa.

 

          Candidatii sunt rugati sa urmareasca si continutul criteriilor de elaborare si evaluare a lucrarii metodico-stiintifice (prezentate in anexa nr. 13 a Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin OM nr. 5661/07.10.2011, p. 102-104).

         Comisia va rezerva examinarii fiecarui candidat maximum 20 de minute. Evaluarea candidatilor se va realiza prin "ADMIS" sau "RESPINS". Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate.