Facultatea de Istorie şi Geografie
Conducerea facultatii

Decan - prof. univ. dr. VASILE EFROS
Prodecan cu activitatea didactica si probleme studentesti - lector univ. dr. SORIN IGNATESCU
Prodecan cu probleme de cercetare - conf. univ. dr. FLORIN PINTESCU