Facultatea de Istorie şi Geografie
Conducerea facultatii

Decan - conf. univ. dr. FLORIN PINTESCU
Prodecan cu activitatea didactica, asigurarea calitatii, baza materiala si probleme studentesti - lector univ. dr. SORIN IGNATESCU
Prodecan cu activitatea stiintifica, imaginea facultatii, relatii internationale si dezvoltare europeana - conf. univ. dr. IONUT-ALEXANDRU CRISTEA