Facultatea de Istorie şi Geografie
Admitere pentru absolventii liceelor din mediul ruralADMITERE PENTRU ABSOLVENTII LICEELOR DIN MEDIUL RURAL

          SESIUNEA IULIE 2020

  • Candidaţii pe locuri bugetate alocate absolvenților de licee din mediul rural vor depune la dosar cereri adresate Rectorului. Cererile pot fi completate la Rectorat sau în sala de înscrieri. Dosarul cu actele necesare înscrierii la admitere se depune la facultatea dorită.