Facultatea de Istorie si Geografie

        Departamentul de Geografie
        


 
Centrul de Cercetare de Geografie Aplicata

          Istoric si Obiective

          Centrul de Cercetare de Geografie Aplicata a fost autorizat de Consiliul National pentru Cercetare Stiintifica in Invatamantul Superior(CNCSIS) in 2005, grupand cercetatori din domeniile geografie fizica si geografie umana din Universitatea Stefan cel Mare Suceava si Agentia de Protectie a Mediului Suceava. Centrul de cercetare mentionat grupeaza personalitati stiintifice ale comunitatii academice si tineri cercetatori aspiranti la performantele stiintifice si ofera cadrul de desfasurare a activitatii de cercetare stiintifica si de formare a resurselor umane in domenii ale stiintelor vietii si ale pamantului. Director: prof.dr. Maria Radoane, acreditat CNCSIS prin Certificat nr. 66/2.06.2005.


 
 
          Cercetarea promovata in acest centru se concentreaza asupra problemelor teoretice si aplicatiilor practice privind: hazardele naturale si antropice, geomorfologia environmentala, dinamica peisajului geografic, topoclimatologie, resurse naturale, peisaje montane, impactul uman asupra mediului geografic, aplicatii GIS, teledetectie, geovizualizare, geografie regionala, organizarea spatiului si planificarea teritoriului, geomorfologia dinamica si aplicata, evaluarea turistica a potentialului natural si economic, geografie umana si economica aplicata, resursele naturale si dezvoltarea durabila. Rezultatele cercetarii sunt aplicate in managementul administrativ al terenurilor degradate, in cadrul lucrarilor de protectie a raurilor si lacurilor, in reconstructiile ecologice, pentru utilizarea durabila a terenurilor.

 

 


 
  Principale teme de cercetare
 

          Hazarde si riscuri naturale          Sunt analizate hazardele naturale si antropice si efectul lor in timp. Studiile se concentreaza pe: utilizarea irationala a terenurilor, colmatarea lacurilor artificiale si naturale, modele de evolutie a ravenelor, cercetari experimentale in bazine mici, problema raportului de afluenta a sedimentelor, dinamica albiilor de rau, elaborarea diferitelor tipuri de harti ale riscului natural(geologic, geomorfologic, hidrologic, climatic etc.).

 


'Contemporary bed elevation changes'


Activitatea de esantionare a probelor de aluviuni grosiere din albia raului Suceava (stanga), si a probelor de sedimente fine prin forarea in coada lacului Izvoru Muntelui (dreapta).

          Schimbarea peisajului geografic, GIS si planificarea teritoriului          Principalele obiective in aceasta sectiune sunt legate de istoria environmentala a peisajului geografic, situatie in care schimbarile climatice globale si factorul uman joaca un rol predominant in evolutia peisajului geografic. Urmatoarele aspecte sunt luate in atentie: evidentierea rolului efectului de prag in evolutia peisajului geografic, istoria environmentala a raurilor pentru ultimii 140 ani, diagnoza environmentala pe baza analizei sistemului de sedimente din lacuri glaciare si lacuri artificale, influenta barajelor in dinamica reliefului, analiza geostatistica a materialului de albie a raurilor est-carpatice, cartografierea geografica folosind tehnici avansate, modele de evolutie a versantilor si albiilor de rau, dinamica utilizarii terenurilor in judetul Suceava, organizarea spatiului geografic, peisaje culturale.


Recoltarea de probe de sedimente din
albia minora a raului Barlad la Bacesti
 


Studii limnologice

          Studii environmentale          O atentie speciala este acordata efectul exploatarii resurselor naturale asupra mediului geografic din judetul Suceava si din aria mai larga a bazinului hidrografic Siret. S-a urmarit relatia dintre administratie, gestiune si valorificarea ariilor protejate in regiunea de munte a Bucovinei, tensiunile induse de interferente teritoriale ale nivelurilor de organizare si amenajare a spatiului- studiu de caz Vatra Moldovitei. O atentie speciala a fost acordata evaluarii proceselor de albie in cadrul proiectului european al Indicelui European al Pestelui, cu aplicatie pentru raurile din bazinul hidrografic Siret. Cercetarile privind evolutia zaporului pe albia raului Bistrita si afluentii amonte de lacul Izvoru Muntelui s-au concentrat asupra cauzelor si s-au identificat o serie de masuri de prevenire.


Aplicatii GIS in Geografie
NOTA: Fiecare imagine de pe aceasta pagina
trimite catre un pdf reprezentand
articole ce expun rezultate ale cercetarii

          Geografia turismului          Obiective: Evaluarea potentialului turistic al Bucovinei. Integrarea resurselor turistice ale Bucovinei in tururile nationale si transnationale.          Rezultate: Proiect transfrontalier PHARE CBC Bucovina's RO-UA, avand ca produs principal albumul turistic al intregii Bucovine.


Despre Albumul 'Oameni si locuri in Bucovina'

 
Alte rezultate ale cercetarii

Harta geomorfologica in sistem GIS
Exemplu de harta dupa noua simbolistica geomorfologica in GIS
Monitorizarea ravenelor test din Podisul Moldovei
Prima harta geografica de mare rezolutie a judetului Suceava


 
Cele mai noi rezultate ale cercetarii stiintifice sunt intotdeauna afisate pe prima pagina a
site-ului Catedrei de Geografie
 
http://atlas.usv.ro/www/geografie/

Articole ISI - in Journal of Quaternary Science si in Cold Regions Science and Technology


Conf. univ. dr. Daniela Popescu a obtinut Premiul "Grigore Cobalcescu" al Academiei Romane (2010) pentru lucrarea "Geologia si microfaciesurile rocilor carbonatice triasice dintre Valea Moldovei si Valea Trotusului", Editura Sedcom Libris Iasi, 2008.

*Rezultate in cercetarea de geografie umana* - lect. dr. Despina Vasilcu

Contract de cercetare postdoctorala finantat de Universitatea Rennes 2, Haute Bretagne, in anul 2010, cu tema "La migration des professionnels de sante roumains en France", finalizat cu publicarea unor articole in reviste prestigioase din Franta, precum "Espace Population Societe" si "Norois"
Bursa de perfectionare in cercetare acordata de Agence Universitaire de la Francophonie, in anul 2011, cu tema "Les parcours migratoires des medecins roumains en France. Le Nord-Est de la France comme porte d'entree"

Vezi articole AICI si AICI.

Proiecte stiintifice noi, in 2011.

Doua noi articole ISI la Departamentul de Geografie al USV
Spatial and temporal controls on historical channel responses - study of an atypical case: Somesu Mic River, Romania = scor de influenta a revistei 1,22305
Habitat fragmentation and its effects on groundwater populations = scor de influenta a revistei 1,02313

         Noi articole ISI aparute cu afiliatie la Departamentul de Geografie:
  1. Vanmaercke M, Poesen J., Radoane Maria, Faruk Ocakoglu F., Arabkhedri M, Govers G. (2012), How long should we measure? An exploration of factors controlling the inter-annual variation of catchment sediment yield, Journal of Soils and Sediments, nr. 2, vol. 12 (online) - Factor de impact = 2.574, Scor de influenta = 0,65475
  2. Chiriloaei F., Radoane Maria*, Persoiu I., Popa I. (2012), Late Holocene history of the Moldova River Valley, Romania, Catena, 90 (online) - Factor de impact = 2.398, Scor de influenta = 1,72826
  3. A. Persoiu, B. Onac, I. Persoiu (2012), The interplay between air temperature and ice mass balance changes in Scarisoara ice cave, Romania , Acta Carsologica, Slovenia, 40/3, 445-456, Factor de impact = 0.75


Asist. univ. Ionut Cristea - 16 decembrie 2011 - sustinerea publica a tezei de doctorat, E129: "Valea Putnei vrancene - studiu geomorfologic"

Proiect stiintific castigat de lect. univ. dr. Despina Vasilcu: "Emigratia feminina inalt calificata din sectorul medical romanesc si bulgar catre Franta: probleme, provocari si perspective viitoare" (doc.1, doc.2)

 

          Persoana de contact:Maria Radoane
          Department of Geography
          Email: radoane@usv.ro, fax: +40 230-523742 / phone: +40 230-216147/589
          http://atlas.usv.ro/www/geografie/radoane_maria
 

©Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava - Departamentul de Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216147 / 511, e-mail: radoane@eed.usv.ro

   Search Engine Optimization