Facultatea de Istorie şi Geografie
Consiliul facultatii

Lector univ. dr. Viorica-Cristina CORMOS
Lector univ. dr. Ioana-Andreea COZIANU
Conf. univ. dr. Alexandru Ionut CRISTEA
Prof. univ. dr. Vasile EFROS
Lector univ. dr. Violeta Anca EPURE
Lector univ. dr. Vlad GAFITA
Conf. univ. dr. Liviu Gheorghe POPESCU - presedintele Senatului USV
Prof. univ. dr. Bogdan POPOVENIUC - director Scoala Doctorala
Prof. univ. dr. Stefan PURICI - prorector
Conf. univ. dr. Harieta SABOL - responsabil Erasmus +
Lector univ. dr. Despina SAGHIN - director departament
Studenta Erica BOVARI
Studenta Djesica BOVARI
Studenta Elena Pascari
Sudent Mihail SCHITCO