Facultatea de Istorie şi Geografie
Consiliul facultatii

Prof. univ. dr. Vasile EFROS - decan
Conf. univ. dr. Alexandru Ionut CRISTEA
Conf. univ. dr. Dan Ioan DASCALU - membru al Senatului USV
Lector univ. dr. Vasile DEMCIUC - director de departament
Lector univ. dr. Violeta Anca EPURE
Lector univ. dr. Vlad GAFITA
Conf. univ. dr. Florin PINTESCU - prodecan
Conf. univ. dr. Liviu Gheorghe POPESCU - presedintele Senatului USV
Prof. univ. dr. Stefan PURICI - prorector
Conf. univ. dr. Harieta SABOL - responsabil Erasmus +
Lector univ. dr. Despina SAGHIN - director departament
Studenta Sanda Glandaniuc
Sudent Mihail SCHITCO
Student Ionut Adrian ILINCARU