Facultatea de Istorie şi Geografie
Admitere pentru candidatii de etnie rromaADMITERE PENTRU CANDIDATII DE ETNIE RROMA

          SESIUNEA IULIE 2020

  • Candidaţii pe locuri bugetate alocate persoanelor de etnie rromă se vor adresa cu cereri scrise la Rectorat, apoi vor depune dosarul cu actele necesare înscrierii la admitere, la facultatea dorită.