Facultatea de Istorie şi Geografie
Calendar admitereCALENDAR ADMITERE 2020

          SESIUNEA IULIE 2020

 • Inscriere si interviu - 6-17 iulie, orele 8-16 (fara sambata si duminica)
 • Afisare rezultate – 17-20 iulie
 • Depunere contestatii – 20 iulie, orele 13-16
 • Afisare rezultate contestatii - 21 iulie
 • Inmatriculari – 20-29 iulie (fara sambata si duminica)
 • Afisare rezultate finale – 30 iulie

          SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 • Inscriere si interviu - 7-15 septembrie, orele 8-16 (fara sambata si duminica)
 • Afisare rezultate – 15-16 septembrie
 • Depunere contestatii – 16-17 septembrie, orele 13-16
 • Afisare rezultate contestatii - 17-18 septembrie
 • Inmatriculari – 16-18 septembrie
 • Afisare rezultate finale – 21 septembrie

          In cazul admiterii in regim on-line documentele originale pot fi trimise prin posta, curier sau depuse personal sau prin delegat la secretariatul facultatii, pana la data de 18.08.2020 pentru candidatii inscrisi si inmatriculati in sesiunea iulie 2020, respectiv pana la data de 18.09.2020 pentru candidatii inscrisi si inmatriculati in sesiunea septembrie 2020. In cazul documentelor care reprezinta copii nelegalizate ale documentelor originale, certificarea "Conform cu originalul" se va face numai dupa prezentarea originalului la sediul USV (personal sau prin posta), cu exceptia actului de identitate care se accepta in copie nelegalizata. Nerespectarea termenelor si conditiilor de inscriere si inmatriculare atrage dupa sine pierderea locului pe care a fost admis.