Facultatea de Istorie şi Geografie
Contact          Persoane de contact:

  • DECAN: Conf. univ.dr. Florin PINTESCU - florinp@atlas.usv.ro
  • Program de audiente: Luni-Vineri: 11-14
  • PRODECAN (activitatea didactica, asigurarea calitatii, baza materiala si probleme studentesti): Lector univ. dr. Sorin IGNATESCU - sorinig@atlas.usv.ro
  • Program de audiente: Luni-Vineri: 11-14
  • PRODECAN (activitatea stiintifica, imaginea facultatii, relatii internationale si dezvoltare europeana): Conf. univ. dr. Ionut-Alexandru CRISTEA - cristeai@atlas.usv.ro
  • Program de audiente: Luni-Vineri: 11-14
  • SECRETAR FACULTATE: Cristina Pârgaru - sofiap@usv.ro
  • Program cu publicul: Marti-Vineri: 12-14
  • SECRETAR INVATAMANT LA DISTANTA: Veronica Ciobanu - ikaciobanu@atlas.usv.ro
  • Program cu publicul: Marti-Vineri: 12-14

Facultatea de Istorie şi Geografie
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii nr. 13, 720 229
Suceava, România,
Tel centrală: +40 230 216 147,
Tel centrală: +40 330 101 130,
Tel centrală: +40 230 522 978,
Interior facultate: 511,
Fax:+40 230 523742