Facultatea de Istorie şi Geografie
Fise discipline program de studiu turism si dezvoltare regionala

Anul I

Anul II

Planificarea si amenajarea teritoriului Dinamica peisajelor geografice
Geostatistica Spatiul montan - potential, organizare, valorificare
Ecoturism si dezvoltare durabila Valorificarea turistica a potentialului geologic si geomorfologic
Turism international - diferentieri regionale Management si marketing turistic
Etica si integritate academica Activitate practica de documentare si cercetare
Metode si tehnici de analiza in GIS Elaborarea lucrarii de disertatie
Evaluarea riscului climatic si a potentialului climatoterapeutic Diferentieri regionale in turismul rural
Valorificarea turistica a potentialului cultural Coordonate juridice ale turismului si protectiei patrimoniului
Turism in Bucovina in context european Valorificarea turistica a ariilor protejate
Management si marketing turistic Turism si patrimoniu
Turismul mediteranean - specificitate si actualitate
Potentialul balneologic si valorificarea lui turistica
Rolul turismului in dezvoltarea economiei regionale
Utilizarea SIG in evaluarea fenomenului turistic