Facultatea de Istorie şi Geografie
Fise discipline program de studiu turism si dezvoltare regionala

Anul I

Anul II

Planificarea si amenajarea teritoriului Dinamica peisajelor geografice
Geostatistica Spatiul montan - potential, organizare, valorificare
Ecoturism si dezvoltare durabila Valorificarea turistica a potentialului geologic si geomorfologic
Turism international - diferentieri regionale Management si marketing turistic
Metode si tehnici de analiza in GIS Activitate practica de documentare si cercetare
Evaluarea riscului climatic si a potentialului climatoterapeutic Elaborarea lucrarii de disertatie
Valorificarea turistica a potentialului cultural Diferentieri regionale in turismul rural
Turism in Bucovina in context european Coordonate juridice ale turismului si protectiei patrimoniului
Turismul mediteranean - specificitate si actualitate Valorificarea turistica a ariilor protejate
Potentialul balneologic si valorificarea lui turistica Turism si patrimoniu
Rolul turismului in dezvoltarea economiei regionale
Utilizarea SIG in evaluarea fenomenului turistic