Facultatea de Istorie şi Geografie
Fise discipline program de studiu turism si dezvoltare regionala

Anul I

Anul II

Planificarea si amenajarea teritoriului Dinamica peisajelor geografice
Geostatistica Spatiul montan - potential, organizare, valorificare
Ecoturism si dezvoltare durabila Valorificarea turistica a potentialului geologic si geomorfologic
Turism international - diferentieri regionale Cercetare stiintifica
Etica si integritate academica Stagiu pentru elaborarea lucrarii
Metode si tehnici de analiza in GIS Diferentieri regionale in turismul rural
Evaluarea riscului climatic si a potentialului climatoterapeutic Coordonate juridice ale turismului si protectiei patrimoniului
Valorificarea turistica a potentialului cultural Valorificarea turistica a ariilor protejate
Turism in Bucovina in context european Turism si patrimoniu
Management si marketing turistic Turismul mediteranean - specificitate si actualitate
Potentialul balneologic si valorificarea lui turistica
Rolul turismului in dezvoltarea economiei regionale
Utilizarea SIG in evaluarea fenomenului turistic