Facultatea de Istorie şi Geografie
Fise discipline program de studiu geografie

Anul I

Anul II

Anul III

Geografie fizica si umana generala Geografia solurilor Nu exista formatiune de studiu
Meteorologie si Climatologie Biogeografie
Cartografie, topografie si fotogrametrie Geologia Romaniei
Geologie generala Metode si tehnici de analiza a datelor geografice
Geomorfologie Geografie urbana si rurala
Hidrologia uscatului si geomorfologie Geografia fizica a Romaniei
Geografia populatiei GIS si teledetectie
Geografie economica Analiza resurselor de apa
Geografia turismului Geografie politica si istorica
Geografia resurselor Regiuni turistice ale lumii
Sisteme depozitionale Organizarea spatiului geografic
Toponimie geografica Geografie regionala
Ecoturism, montanologie si turism montan
Limba engleza 1 Limba engleza 1
Limba engleza 2 Limba engleza 2
Limba franceza 1 Limba franceza 1
Limba franceza 2 Limba franceza 2
Educatie fizica 1 Educatie fizica 1
Educatie fizica 2 Educatie fizica 2