Facultatea de Istorie şi Geografie
Fise discipline program de studiu geografie

Anul I

Anul II

Anul III

Geografie fizica si umana generala Geografia solurilor Geografia umana a Romaniei
Meteorologie si Climatologie Biogeografie Geografia regionala a lumii
Cartografie, topografie si fotogrametrie Geologia Romaniei Geografie aplicata
Geologie generala Educatie fizica II 1 Modificarile globale ale mediului
Educatie fizica I 1 Metode si tehnici de analiza a datelor geografice Geografia mediului
Geomorfologie Geografie urbana si rurala Geografia regionala a Romaniei
Hidrologia uscatului si oceanografie Geografia fizica a Romaniei Geografia Europei
Geografia populatiei GIS si teledetectie Geografie sociala
Geografie economica Analiza resurselor de apa Elaborarea lucrarii de licenta
Practica de specialitate I Practica de specialitate II Climatologie si hidrologie umana
Educatie fizica I 2 Educatie fizica II 2 Topoclimatologie
Limba engleza I 1 Geografie politica si istorica Geografia cuaternarului
Limba franceza I 1 Regiuni turistice ale lumii Geologie istorica
Organizarea spatiului geografic Limba engleza II 1 Geografia hazardelor, riscurilor naturale si antropice
Metode si tehnici de analiza a datelor geografice Limba franceza II 1 Geografie culturala
Limba engleza I 2 Organizarea spatiului geografic
Limba franceza I 2 Geografie regionala
Limba engleza II 2
Limba franceza II 2