Facultatea de Istorie şi Geografie
Fise discipline program de studiu geografia turismului

Anul I

Anul II

Anul III

Geografie fizica si umana generala Geografia solurilor Geografia umana a Romaniei
Meteorologie si Climatologie Biogeografie Geografia regionala a lumii
Cartografie, topografie si fotogrametrie Geologia Romaniei Geografie aplicata
Geologie generala Geografie urbana si rurala Potentialul turistic al Romaniei
Geomorfologie Geografie fizica a Romaniei Ecoturism, montanologie si turism montan
Hidrologia uscatului si geomorfologie GIS si teledetectie Geografia mediului
Geografia populatiei Organizarea si conducerea intreprinderilor turistice Geografia regionala a Romaniei
Geografie economica Economia si managementul turismului Balneoclimatologie si turism balnear
Geografia turismului Regiuni turistice ale lumii Geografie sociala
Geografia resurselor Geografie politica Evaluarea resurselor turistice
Marketing turistic Sisteme teritoriale cu aplicatii in turism Politici in turism si dezvoltare durabila
Organizarea spatiului geografic Organizarea spatiului turistic Geografia cuaternarului
Metode si tehnici de analiza a datelor geografice Impactul activitatilor turistice asupra mediului
Limba engleza 1 Limba engleza 1 Geografie rurala si turism rural
Limba engleza 2 Limba engleza 2 Geografie culturala
Limba franceza 1 Limba franceza 1
Limba franceza 2 Limba franceza 2
Educatie fizica 1 Educatie fizica 1
Educatie fizica 2 Educatie fizica 2