Facultatea de Istorie şi Geografie
Fise discipline program de studiu geografia turismului

Anul I

Anul II

Anul III

Geografie fizica si umana generala Geografia solurilor Geografie sociala
Meteorologie si Climatologie Biogeografie Geografia continentelor
Cartografie, topografie si fotogrametrie Geografia turismului Geografia mediului
Geologie generala Geologia Romaniei Politici si strategii de dezvoltare turistica
Educatie fizica I 1 Educatie fizica II 1 Geografie umana a Romaniei
Geomorfologie Patrimoniul turistic al Romaniei Turism international
Hidrologia uscatului si oceanografie Geografie urbana si rurala Geografia resurselor sanitare si turism de sanatate
Geografia populatiei Geografia fizica a Romaniei Geografia regionala a Romaniei
Geografie economica GIS si teledetectie Elaborarea lucrarii de licenta
Educatie fizica I 2 Economia turismului si organizarea intreprinderilor turistice Geografie aplicata
Practica de specialitate I Practica de specialitate II Evaluarea resurselor turistice
Limba engleza I 1 Limba engleza II 1 Montanologie si turism montan
Limba franceza 1 Limba franceza II 1 Ecoturism
Organizarea spatiului geografic Planificare in turism Cuaternar.Resurse si valorificare turistica
Metode si tehnici de analiza a datelor geografice Organizarea spatiului turistic Management si marketing turistic
Limba engleza I 2 Tehnici de comunicare
Limba franceza I 2 Redactare si comunicare stiintifica