Facultatea de Istorie şi Geografie
Fise discipline program de studiu geografia turismului

Anul I

Anul II

Anul III

Geografie fizica si umana generala Geografia solurilor Geografia umana a Romaniei
Meteorologie si Climatologie Biogeografie Geografia regionala a lumii
Cartografie, topografie si fotogrametrie Geologia Romaniei Geografie aplicata
Geologie generala Educatie fizica I 2 Potentialul turistic al Romaniei
Educatie fizica I 1 Geografie urbana si rurala Montanologie si turism montan
Geomorfologie Geografie fizica a Romaniei Geografia mediului
Hidrologia uscatului si geomorfologie GIS si teledetectie Geografia regionala a Romaniei
Geografia populatiei Organizarea si conducerea intreprinderilor turistice Balneoclimatologie
Geografie economica Economia si managementul turismului Geografie sociala
Educatie fizica I 2 Practica de specialitate II Elaborarea lucrarii de licenta
Practica de specialitate I Educatie fizica II 2 Politici in turism si dezvoltare durabila
Limba engleza I 1 Regiuni turistice ale lumii Evaluarea resurselor turistice
Limba franceza 1 Geografie politica Geografia cuaternarului
Organizarea spatiului geografic Sisteme teritoriale cu aplicatii in turism Impactul activitatilor economice asupra mediului
Metode si tehnici de analiza a datelor geografice Organizarea spatiului turistic Geografie rurala si turism rural
Limba engleza I 2 Limba engleza II 1 Geografie culturala
Limba franceza I 2 Limba engleza II 2
Limba franceza II 1
Limba franceza II 2