Facultatea de Istorie şi Geografie
Fise discipline program de studiu geografia turismului

Anul I

Anul II

Anul III

Geografie fizica si umana generala Geografia solurilor Geografia umana a Romaniei
Meteorologie si Climatologie Biogeografie Geografia regionala a lumii
Cartografie, topografie si fotogrametrie Geografia turismului Geografie aplicata
Geologie generala Geologia Romaniei Potentialul turistic al Romaniei
Educatie fizica I 1 Educatie fizica II 1 Montanologie si turism montan
Geomorfologie Patrimoniul turistic al Romaniei Geografia mediului
Hidrologia uscatului si geomorfologie Geografie urbana si rurala Geografia regionala a Romaniei
Geografia populatiei Geografia fizica a Romaniei Balneoclimatologie
Geografie economica GIS si teledetectie Geografie sociala
Educatie fizica I 2 Economia turismului si organizarea intreprinderilor turistice Elaborarea lucrarii de licenta
Practica de specialitate I Practica de specialitate II Politici in turism si dezvoltare durabila
Limba engleza I 1 Limba engleza II 1 Evaluarea resurselor turistice
Limba franceza 1 Limba franceza II 1 Geografia cuaternarului
Organizarea spatiului geografic Planificare in turism Impactul activitatilor economice asupra mediului
Metode si tehnici de analiza a datelor geografice Organizarea spatiului turistic Geografie rurala si turism rural
Limba engleza I 2 Tehnici de comunicare Geografie culturala
Limba franceza I 2 Redactare si comunicare stiintifica
Limba engleza II 2
Limba franceza II 2