Facultatea de Istorie şi Geografie
Fise discipline program de studiu GIS si planificare teritoriala

Anul I

Anul II

Sisteme geodezice si cadastrale Dinamica peisajelor geografice
Planificarea si amenajarea teritoriului GIS aplicat in amenajarea padurilor si a ariilor protejate
Managementul bazelor de date geospatiale Spatiul montan - potential, organizare, valorificare
Evaluarea riscului climatic si a potentialului climatoterapeutic Managementul utilizarii terenurilor si bonitatea solurilor
Metode si tehnici de analiza GIS Activitate practica de documentare si cercetare
Analiza urbana si rurala Elaborarea lucrarii de disertatie
Evaluarea riscurilor geomorfologice si hidrologice Tehnici avansate de cartografie digitala
GIS aplicat in hidrologie si managementul resurselor de apa Metode cantitative de analiza a proceselor demografice si social-economice
Elemente de hidrologie urbana in planificarea teritoriului Gestionarea resurselor minerale si reabilitarea terenurilor miniere
Geomatica aplicata in cadastru Sisteme informatice de analiza a infrastructurii de transport
Modelarea proceselor si fenomenelor naturale in cadrul GIS
Geostatistica