Facultatea de Istorie şi Geografie
Fise discipline program de studiu GIS si planificare teritoriala

Anul I

Anul II

Sisteme geodezice si cadastrale Dinamica peisajelor geografice
Planificarea si amenajarea teritoriului GIS aplicat in amenajarea padurilor si a ariilor protejate
Managementul bazelor de date geospatiale Spatiul montan - potential, organizare, valorificare
Geostatistica Managementul utilizarii terenurilor si bonitatea solurilor
Etica si integritate academica Activitate practica de documentare si cercetare
Evaluarea riscului climatic si a potentialului climatoterapeutic Elaborarea lucrarii de disertatie
Metode si tehnici de analiza GIS Tehnici avansate de cartografie digitala
Analiza urbana si rurala Metode cantitative de analiza a proceselor demografice si social-economice
Evaluarea riscurilor geomorfologice si hidrologice Gestionarea resurselor minerale si reabilitarea terenurilor miniere
GIS aplicat in hidrologie si managementul resurselor de apa Sisteme informatice de analiza a infrastructurii de transport
Elemente de hidrologie urbana in planificarea teritoriului
Geomatica aplicata in cadastru
Gestionarea resurselor miniere si reabilitarea terenurilor miniere