Facultatea de Istorie şi Geografie
Fise discipline program de studiu GIS si planificare teritoriala

Anul I

Anul II

Sisteme geodezice si cadastrale Dinamica peisajelor geografice
Planificarea si amenajarea teritoriului GIS aplicat in amenajarea padurilor si ariilor protejate
Managementul bazelor de date geospatiale Spatiul montan - potential, organizare, valorificare
Geostatistica Managementul utilizarii terenurilor si bonitatea solurilor
Etica si integritate academica Practica de specialitate
Evaluarea riscului climatic si a potentialului climatoterapeutic Elaborarea lucrarii de disertatie
Metode si tehnici de analiza GIS Tehnici avansate de cartografie digitala
Analiza urbana si rurala Metode de analiza cantitativa a proceselor demografice si social-economice
Evaluarea riscurilor geomorfologice si hidrologice
GIS aplicat in hidrologie si managementul resurselor de apa
Elemente de hidrologie urbana in planificarea teritoriului
Geomatica aplicata in cadastru
Gestionarea resurselor miniere si reabilitarea terenurilor miniere