Facultatea de Istorie şi Geografie - ID


Contact
Facultatea de Istorie şi Geografie
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii nr. 13, 720 229
Suceava, România,
Tel centrală: +40 230 216 147,
Tel centrală: +40 330 101 130,
Tel centrală: +40 230 522 978,
Interior facultate: 511,
Fax: +40 230 523 742


TAXE DE SCOLARIZARE
2016 - 2017

 

 

SPECIALIZAREA ANUL I ANUL II Anul III
Geografie 2900 2900 2900
Geografia turismului 2900 2900 2900

 Taxa de scolarizare pentru anul universitar 2016 - 2017 se poate achita in transe dupa cum urmeaza:

 -10% din taxa de scolarizare avans la inmatriculare (pentru anul I de studiu);

 -25% din taxa de scolarizare aferenta anului universitar in curs, pana la data de 15 octombrie a fiecarui an universitar de studiu;

 -25% din taxa de scolarizare aferenta anului universitar in curs, pana la data de 15 noiembrie a fiecarui an universitar de studiu;

 -40% din taxa de scolarizare pentru anul I de studiu, respectiv 50% din taxa de scolarizare, pentru anii superiori, pana in ultima zi lucratoare a lunii februarie a anului universitar pentru care se plateste.

Decan,
Prof. univ. dr. Vasile EFROS

 


©Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava - Facultatea de Istorie şi Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147 / 511, e-mail: ikaciobanu@atlas.usv.ro

   Search Engine Optimization