Facultatea de Istorie şi Geografie - ID


Contact
Facultatea de Istorie şi Geografie
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii nr. 13, 720 229
Suceava, România,
Tel centrală: +40 230 216 147,
Tel centrală: +40 330 101 130,
Tel centrală: +40 230 522 978,
Interior facultate: 511,
Fax: +40 230 523 742


COORDONATORI DE DISCIPLINE
Specializarea Geografia turismului

 

 

Nume, prenume Titluri didactice
şi ştiinţifice
Disciplina / An de studiu

Efros Vasile
efros@atlas.usv.ro

Prof. univ. dr.

Geografie economică (GT, I)
Geografia turismului (GT, I)

Chiriţă Viorel
chirita@usv.ro

Conf. univ. dr.

Planificare in turism (GT, II)
Geografia regională a lumii (GT, III)

Popescu Liviu
livius@atlas.usv.ro

Conf. univ. dr

Cartografie, topografie şi fotogrammetrie (GT, I)
GIS şi teledetecţie (GT, II)
Geologia României (GT, II)

Popescu Daniela
danys@atlas.usv.ro

Conf. univ. dr

Geologie generală (GT, I)
Geografia Cuaternarului (GT, III)

Mihăilă Dumitru
dumitrum@atlas.usv.ro

Conf. univ. dr

Meteorologie şi climatologie (GT, I)

Cristea Ionuţ
icristea@atlas.usv.ro

Conf. univ. dr.

Geografia regională a României (GT, III)

Vasilcu Despina
despinavas@atlas.usv.ro

Lector univ. dr.

Geografia umană a României (GT, III)
Geografie socială (GT, III)

Lupchian Magda
slmagda@hotmail.com

Lector univ. dr.

Geografia populaţiei (GT, I)
Geografie urbană şi rurală (GT, II)
Politici în turism şi dezvoltare durabilă (GT, III)

Budui Vasile
vbudui@atlas.usv.ro

Lector univ. dr.

Biogeografie (GT, II)
Geografia solurilor (GT, II)

Oprea Dinu
dinuo@atlas.usv.ro

Lector univ.dr.

Geografie fizică şi umană generală (GT, I)
Geomorfologie (GT, I)
Geografia fizică a României (GT, II)
Montanologie şi turism montan (GT, III)

Briciu Andrei
andreibriciu@atlas.usv.ro

Lector univ. dr.

Hidrologia uscatului şi oceanografie (GT, I)
Balneoclimatologie (GT, III)

Stanciu Pavel
pavels@seap.usv.ro

Lector univ. dr.

Economia turismului şi conducerea întreprinderilor turistice (GT, II)

Emandi Marina marina@atlas.usv.ro

Lector univ. dr.

Limba engleză (GT, I, II)
Tehnici de comunicare (GT, II)

Şovea Mariana mxsovea@yahoo.com

Lector univ. dr.

Limba franceză (GT, I, II)

Pricop Gheorghe
gheorghep@usv.ro

Lector univ. dr.

Educatie fizica si sport (GT, I, II)

Chiriloaie Francisca
francisca_li@yahoo.com

Asist. univ. dr.

Metode si tehnici de analiza a datelor geografice
Geografie aplicată (GT, III)

Diţoiu Valeria
vditoiu@yahoo.com

Lector dr. c.d. asociat

Geografia mediului (GT, III)

Cheia Gheorghe
cheiageorge@yahoo.com

Asist. univ. dr.

Patrimoniul turistic al Romaniei (GT, II)
Geografie rurala si turism rural (GT, III)

 


©Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava - Facultatea de Istorie şi Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147 / 511, e-mail: ikaciobanu@atlas.usv.ro

   Search Engine Optimization