Facultatea de Istorie şi Geografie - ID


Contact
Facultatea de Istorie şi Geografie
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii nr. 13, 720 229
Suceava, România,
Tel centrală: +40 230 216 147,
Tel centrală: +40 330 101 130,
Tel centrală: +40 230 522 978,
Interior facultate: 511,
Fax: +40 230 523 742


STADIUL AUTORIZĂRII / ACREDITĂRII PROGRAMULUI DE STUDIU Geografie

 

 

          Managementul programului de studiu Geografie, forma de învăţământ la distanţă, se desfăşoară în cadrul Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă, care este parte componentă a Facultăţii de Istorie şi Geografie din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV).

          O condiţie impusă de normele şi standardele ARACIS pentru organizarea unei specializări la forma de învăţământ la distanţă (ID) este dovada autorizării provizorii sau acreditării acesteia la forma de învăţământ de zi. În acest sens menţionăm că prin Hotărârile de Guvern nr. 410 din 2002, nr. 1082 din 30 09.2003, nr. 940 din 7.07.2004 (publicată în Monitorul Oficial nr. 617) şi nr. 1609 din 18.10.2004 pentru modificarea anexelor nr.1-3 din HG 410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior (publicată în Monitorul Oficial nr 950), specializarea Geografie din cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie a fost autorizată să funcţioneze provizoriu cu forma de învăţământ zi (4 ani).

          Prin trecerea la sistemul Bologna cu durata studiilor de 3 ani, Senatul Universităţii, întrunit în data de 22.03.2005, a aprobat organizarea programului de studiu Geografie, zi şi ID, cu începere din anul universitar 2005 – 2006. Prin HG nr. 676/28.06.2007, specializarea Geografie este acreditată să funcţioneze pentru învăţământul de zi şi totodată autorizată să funcţioneze provizoriu pentru forma de învăţământ la distanţă cu durata studiilor de 3 ani. Acelaşi statut de funcţionare a celor două forme de învăţământ este menţinut ulterior prin HG nr. 635/11.06.2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 467 din 24.06.2008 şi republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 11.12.2008.

          Prin Hotărârea de Guvern nr. 966 din 29.09.2011, programul de studii universitare de licenţă GEOGRAFIE este ACREDITATĂ să funcţioneze la forma de învăţământ la distanţă (sistem Bologna, 3ani).

 


©Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava - Facultatea de Istorie şi Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147 / 511, e-mail: ikaciobanu@atlas.usv.ro

   Search Engine Optimization