Facultatea de Istorie şi Geografie - ID


Contact
Facultatea de Istorie şi Geografie
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii nr. 13, 720 229
Suceava, România,
Tel centrală: +40 230 216 147,
Tel centrală: +40 330 101 130,
Tel centrală: +40 230 522 978,
Interior facultate: 511,
Fax: +40 230 523 742


ÎNDRUMĂTORII DE AN
2016 - 2017

 

 

SPECIALIZAREA ANUL I ANUL II ANUL III
Geografie
Geografia turismului
conf. univ. dr.
Liviu POPESCU

livius@atlas.usv.ro
Lector univ. dr.
Vasile BUDUI

vbudui@atlas.usv.ro
Asistent univ. dr.
Gheorghe CHEIA

cheiageorge@yahoo.com

 

Decan,
Prof. univ. dr. Vasile EFROS

 


©Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava - Facultatea de Istorie şi Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147 / 511, e-mail: ikaciobanu@atlas.usv.ro

   Search Engine Optimization