Facultatea de Istorie şi Geografie - ID


Contact
Facultatea de Istorie şi Geografie
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii nr. 13, 720 229
Suceava, România,
Tel centrală: +40 230 216 147,
Tel centrală: +40 330 101 130,
Tel centrală: +40 230 522 978,
Interior facultate: 511,
Fax: +40 230 523 742


STADIUL ACREDITĂRII / AUTORIZĂRII SPECIALIZĂRILOR ID

 

 

          În conformitate cu reglementările în vigoare, derularea programelor de studii ID la specializările solicitate de fiecare universitate începe prin autorizarea de funcţionare provizorie a acestora de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică. Solicitarea obţinerii autorizării funcţionării provizorii sau a acreditării programelor de studiu oferite prin învăţământ la distanţă (ID) se face numai pentru acele specializări care au fost autorizate provizoriu sau acreditate la forma de învăţământ de zi.

          După absolvirea primelor trei promoţii de studenţi de la forma de învăţământ la distanţă, universităţile pot solicita acreditarea specializărilor respective.

          În conformitate cu hotărârile Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 467 din 24. 06. 2008 şi HG nr. 966 din 29.09.2011, situaţia acreditării la specializările ID din cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie de la Universitatea „Ştefan cel Mare" Suceava este următoarea:

 

Domeniul de licenţă Specializarea Statut Nr. de credite Formă de învăţământ
Geografie Geografie Acreditată cu HG 676 / 28.06.2007, HG 635 / 11.06.2008 180 ZI
Acreditată cu HG 966 / 29.09.2011 180 ID
Geografia turismului Acreditată cu HG 635 / 11.06.2008 180 ZI
Acreditată cu HG 966 / 29.09.2011 180 ID
Istorie Istorie Acreditată cu HG 676 / 28.06.2007, 635 / 11.06.2008 180 ZI
Acreditată cu HG 966 / 29.09.2011 180 ID

 

 


©Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava - Facultatea de Istorie şi Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147 / 511, e-mail: ikaciobanu@atlas.usv.ro

   Search Engine Optimization