Facultatea de Istorie şi Geografie - ID


Contact
Facultatea de Istorie şi Geografie
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii nr. 13, 720 229
Suceava, România,
Tel centrală: +40 230 216 147,
Tel centrală: +40 330 101 130,
Tel centrală: +40 230 522 978,
Interior facultate: 511,
Fax: +40 230 523 742


Dragi studenţi,

 

 

          Ați optat pentru Facultatea de Istorie și Geografie a Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava - oraș cu un trecut plin de glorie, cu un prezent care tinde să schimbe imaginea urbei într-un veritabil pol cultural și important centru turistic, de producție și schimburi comerciale în partea de nord-est a țării.

          Într-un oraş deschis, aflat în plină ascensiune, într-o universitate care înregistrează cele mai înalte ritmuri de dezvoltare, într-o instituție care avansează oferind servicii educaționale și condiții de formare studenților săi prin diversificarea specializărilor, prin crearea climatului și confortului necesar activităților curriculare și extracurriculare, prin racordarea la cerințele societății moderne, cu ajutorul noilor mijloace oferite de tehnologia informaţiilor şi comunicării, vă punem la dispoziţie acest ghid care furnizează informaţii utile privind drepturile și obligațiile studentului ID, planul de învățământ, coordonatorii de discipline, structura anului universitar și alte date menite a vă familiariza cu modul de funcționare a comunității academice din care faceți parte acum.

          Considerăm totodată, că acest ghid poate fi interesant şi pentru acei studenți care, fiind înmatriculați în anii anteriori, nu cunosc îndeajuns sau nu folosesc servicii, resurse etc., aflate la dispoziţia lor şi care le-ar putea fi utile.

          Nutrim speranţa că acest instrument, care va fi permanent actualizat, va fi util tuturor celor care formează comunitatea academică din cadrul facultății noastre, aflată într-un proces continuu de dezvoltare.

 

25 septembrie 2018

 

Decan,
Prof. univ. dr. Vasile EFROS

 


©Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava - Facultatea de Istorie şi Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147 / 511, e-mail: ikaciobanu@atlas.usv.ro

   Search Engine Optimization