Facultatea de Istorie şi Geografie - ID


Contact
Facultatea de Istorie şi Geografie
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii nr. 13, 720 229
Suceava, România,
Tel centrală: +40 230 216 147,
Tel centrală: +40 330 101 130,
Tel centrală: +40 230 522 978,
Interior facultate: 511,
Fax: +40 230 523 742


STADIUL  ACREDITĂRII  PROGRAMULUI  DE  STUDIU
Geografia  turismului

Dezvoltarea şi managementul programului de studiu Geografia turismului, forma de învăţământ ID,se desfăşoară în cadrul Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă (DIDFC), care este parte componentă a Facultăţii de Istorie şi Geografie din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV).

O condiţie impusă de normele şi standardele ARACIS pentru organizarea unei specializări la forma de învăţământ la distanţă (ID) este dovada autorizării provizorii sau acreditării acesteia la forma de învăţământ de zi.

Specializarea Geografia turismului cu cele două forme de învăţământ de zi (4 ani) şi ID (5 ani) a fost autorizată pentru funcţionare provizorie prin HG nr. 1215/29.11.2000, cu începere din anul universitar 2000 - 2001.

Prin Hotărârile de Guvern nr. 410/2002, nr. 1082/30 09.2003 (publicată în Monitorul Oficial nr. 687), nr. 940/7.07.2004 (publicată în Monitorul Oficial nr. 617) şi nr. 1609/18.10.2004 pentru modificarea anexelor nr.1-3 din HG 410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior (publicată în Monitorul Oficial nr 950) specializarea Geografia turismului din cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie este autorizată să funcţioneze provizoriu cu cele două forme de învăţământ zi şi ID cu durata studiilor de 4 ani.

Prin trecerea la sistemul Bologna cu durata studiilor de 3 ani, Senatul universităţii, întrunit în data de 22.03.2005, a aprobat organizarea programului de studiu Geografia turismului, zi şi ID, cu începere din anul universitar 2005 – 2006. Autorizarea de funcţionare provizorie a celor două forme de învăţământ a fost reglementată prin HG nr. 676/28.06.2007.

Ulterior, prin HG nr. 635/11.06.2008 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 467 din 24.06.2008 şi republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 11.12.2008, specializarea Geografia turismului este acreditată să funcţioneze la forma de învăţământ zi şi autorizată să funcţioneze provizoriu la forma de învăţământ la distanţă (sistem Bologna, 3ani).

ACREDITAREA programului de studii universitare de licenţă Geografia turismului, forma de învăţământ la distanţă, este reglementată prin Hotărârea de Guvern nr. 966 din 29.09.2011.


©Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava - Facultatea de Istorie şi Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147 / 511, e-mail: ikaciobanu@atlas.usv.ro

   Search Engine Optimization