Facultatea de Istorie şi Geografie - ID


Contact
Facultatea de Istorie şi Geografie
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii nr. 13, 720 229
Suceava, România,
Tel centrală: +40 230 216 147,
Tel centrală: +40 330 101 130,
Tel centrală: +40 230 522 978,
Interior facultate: 511,
Fax: +40 230 523 742


COORDONATORI DE DISCIPLINE
Specializarea Geografie

 

 

Nume, prenume Titluri didactice
şi ştiinţifice
Disciplina / An de studiu

Efros Vasile
efros@atlas.usv.ro

Prof. univ. dr.

Geografie economică generală (G, I)
Geografia turismului (G, I)

Chiriţă Viorel
chirita@usv.ro

Conf. univ. dr.

Geografia Europei (G, III)
Geografia regională a lumii (G, III)

Popescu Liviu
livius@atlas.usv.ro

Conf. univ. dr.

Cartografie, topografie şi fotogrammetrie  (G, I)
Geologia României (G, II)
GIS şi teledetecţie (G, II)

Popescu Daniela danys@atlas.usv.ro

Conf. univ. dr.

Geologie generală (G, I)
Geografia Cuaternarului (G, III)

Mihăilă Dumitru
dumitrum@atlas.usv.ro

Conf. univ. dr.

Meteorologie şi climatologie (G, I)
Climatologie şi hidrologie urbană (G, III)

Vasilcu Despina
despinavas@atlas.usv.ro

Lector univ. dr.

Toponimie geografică (G, I)
Geografia umană a României (G, III)
Geografie socială (G, III)
Geografia hazardelor, riscurilor naturale şi antropice (G, III)

Lupchian Magda
slmagda@hotmail.com

Lector univ. dr.

Geografia populaţiei (G, I)
Geografie urbană şi rurală (G, II)

Budui Vasile
vbudui@atlas.usv.ro

Lector univ. dr.

Geografia solurilor (G, II)
Biogeografie (G, II)
Modificări globale ale mediului (G, III)

Oprea Dinu
dinuo@atlas.usv.ro

Lector univ.dr.

Geografie fizică şi umană generală (G, I)
Geomorfologie (G, I)
Geografia fizică a României (G, II)

Briciu Andrei
andreibriciu@atlas.usv.ro

Lector univ.dr.

Gospodarirea si calitatea apelor (G, II)
Hidrologia uscatului si oceanografie (G, I)

Emandi Marina marina@atlas.usv.ro

Lector univ. dr.

Limba engleză (G, I, II)
Tehnici de comunicare (G, II)

Şovea Mariana mxsovea@yahoo.com

Lector univ. dr.

Limba franceză (G, I, II)

Chiriloaie Francisca
francisca_li@yahoo.com

Asist. univ. dr.

Geografie aplicată (G, III)
Metode şi tehnici de analiză a datelor geografice (G, II)

Diţoiu Valeria
vditoiu@yahoo.com

Lector dr. c.d. asociat

Geografia mediului (G, III)

Pricop Gheorghe
vditoiu@yahoo.com

Lector univ. dr.

Educatie fizica si sport (G, I, II)

 


©Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava - Facultatea de Istorie şi Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147 / 511, e-mail: ikaciobanu@atlas.usv.ro

   Search Engine Optimization