Facultatea de Istorie si Geografie

        Departamentul de Geografie
        

 

Maria RĂDOANE

 

 

Status: Professor


Updated Scientific Curriculum Vitae
 

Phone: +4 0230 216147 / 589

Fax: +40230-520081
        +40230-523742

Room number: ED005

E-mail: radoane@usv.ro

program

 

Postal address: University of Suceava, Universitatii 13, RO 720225, Suceava, ROMANIA

Hirsch index and the total number of citations, according to Web of Science: H = 4; The total number of citations = 64Education:

Diploma in Geography (1973), Department of Geography, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania

PhD in Physical Geography (1983), Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, with the thesis: "Landscape and geomorphological processes in the area of Izvoru Muntelui Reservoir”Research Interests :Representative Publications:

Books:

 • ICHIM I., RADOANE MARIA (1986), Effects of Dams on the Landscape Dynamic, Geomorphological approach, Editura Academiei, Bucuresti, 157 p.
 • ICHIM I., BATUCA D., RADOANE MARIA, DUMA D. (1989), Morphology and Dynamics of River Channels, Editura Tehnica, Bucuresti, 300 p.
 • RADOANE MARIA, ICHIM I., RADOANE N., DUMITRESCU GH. (1996), Quantitative Analysis in Physical Geography, Editura Universitatii Iasi, 248 p., Iasi.
 • ICHIM I., RADOANE MARIA, RADOANE N., MICAUS CRINA, GRASU C. (1998), Dynamics of Sediment, Editura tehnica, Bucuresti, 200 p.
 • RADOANE MARIA, RADOANE N., ICHIM I., SURDEANU V.(1999), Gullies: Morphology, Processes and Evolution, Press Universitaria, Cluj – Napoca, 260 p.
 • RADOANE MARIA, DUMITRIU D., ICHIM I. (2000), Geomorphology, vol. I, Editura Universitatii "Stefan cel Mare"Suceava, 250 p.
 • RADOANE MARIA, DUMITRIU D., ICHIM I. (2000), Geomorphology, vol. II, Editura Universitatii "Stefan cel Mare"Suceava, 394 p.
 • RADOANE MARIA (2004), Landforms Dynamic in the Izvoru Muntelui Reservoir Area, Editura Universitatii "Stefan cel Mare"Suceava, 218 p.
 • RADOANE MARIA, RADOANE NICOLAE (2007), Applied Geomorphology , Editura Universitatii "Stefan cel Mare"Suceava, 377 p.
 • RUSU C., STANCALIE GH., LUNGU M., RADOANE MARIA, BUCUR D., PATRICHE C.V. (2008), Impactul riscurilor hidro-climatice si pedo-geomorfologice asupra mediului in bazinul Barladului, (RUSUS C., coordonator), Editura Performantica Iasi, 444 p.
 • BUCURESTEANU MARIA, RADOANE MARIA, GABRIELA POPESCU (2008), Bazinul hidrografic Prut : diagnosticul stării ecologice a resursei naturale de apă, Editura Universităţii din Suceava, 260 p.

Contributions in books published abroad:

 • ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA (1987) - On the erosion rate in the Vrancea region Romania. Internat. Geomorph., ed. V. Gardiner, John Wiley & Sons, Chichester, London, 783 - 790. ISBN 0 86094 137 X
 • ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA (1987) - A multivariate statistical analysis of sediment yield and prediction in Romania. Geomorphological Models, ed. Fr.Ahnert, Catena Suppl.10,137 - 146. ISBN 3-923381-10-7
 • ICHIM, I., RĂDOANE, MARIA (1987) - Relation between dams and landforms dynamics. International Geomorphology, ed. V.Gardiner, Wiley & Sons, Chichester-London, 337 - 357, 783 - 790. ISBN 0 86094 137 X
 • ICHIM, I., MIHAIU, GH., SURDEANU, V., RĂDOANE, MARIA, RĂDOANE, N (1990) - Gully erosion on agricultural lands in Romania. Soil Erosion on Agricultural Land, ed. J. Boardman, I. - L. Foster and J.- Dearing, John Wiley & Sons, Chichester-London, 55 - 69.ISBN 0 471 96202 7.
 • RĂDOANE MARIA, RĂDOANE, N. (2005), Dams, sediment sources and reservoir silting in Romania, in Dams in Geomorphology, Elsevier, ISBN 10: 0-444-52231-X.
 • G. VERSTRAETEN, PAOLO BAZOFFI, ADAM LAJCZAK, MARIA RADOANE, FREDDY REY, JEAN POESEN, JORIS DE VENTE (2006), Reservoir and pond sedimentation in Europe, in SOIL EROSION IN EUROPE, John Wiley, UK, ISBN – 10: 0-470-85910-5
 • I.IONITA, MARIA RADOANE, SEVASTEL MIRCEA (2006), Soil erosion in Romania related to reservoir sedimentation, in SOIL EROSION IN EUROPE, John Wiley, UK, ISBN – 10: 0-470-85910-5

The most important articles indexed in the web of science database:

 • RADOANE M., CIAGLIC, V., RADOANE N. (2010), Hydropower impact on the ice jam formation on the upper Bistrita River, Romania, Cold Regions Science and Technology, vol. 60, 193-204, Influence score = 1.09388
 • RADOANE M., PANDI, G., RADOANE, N. (2010), Contemporary bed elevation changes from the Eastern Carpathians, Carpth. J. of Earth and Environmental Sciences, vol.3, No.3, 13 –38.
 • RĂDOANE, M., RĂDOANE, N., DUMITRIU, D., MICLĂUŞ, C. (2008), Downstream variation in bed sediment size along the East Carpathians Rivers: evidence of the role of sediment sources, Earth Surface Landforms and Processes, 33, 5, 674-694. Influence score = 1.22305
 • RĂDOANE M., RĂDOANE, N., DUMITRIU, D., MICLAUS, C. (2007), Bimodality origin of fluvial bed sediments. Study case: East Carpathians Rivers, Carpth. J. of Earth and Environmental Sciences, vol. I, No.2, 13 –38.
 • RĂDOANE M., RĂDOANE, N. (2005), Dams, sediment sources and reservoir silting in Romania, Geomorphology, vol. 71, vol. 217-226. Influence score = 1.95632
 • RĂDOANE M., RĂDOANE, N. (2003), Geomorphological evolution of river longitudinal profiles, Geomorphology, vol. 50, 293-306. Influence score = 1.95632
 • RADOANE, M., ICHIM, I., RADOANE, N. (1995), Gully distribution and development in Moldavia, Romania, Catena, vol. 24, 127-146. Influence score = 1.69617
 • ICHIM I., RĂDOANE, M. (1990), Channel sediment variability along a river: a case study of the Siret River, Romania, Earth Surface Processes and Landforms, 15, 211-225. Influence score = 1.22305
 • ICHIM, I., RĂDOANE, M., RĂDOANE, N.(1978) - Recherches experimentales effectuees dans la terrain sur le role du niveau de basse locale. Z. fur Geomorphologie, N. F. Suppl. Bd. 29, 93 - 103, Stuttgart. Influence score = 0.474
 • PERŞOIU I., RADOANE M. (2011). Spatial and temporal controls on historical channel responses - study of an atypical case: Someşu Mic River, Romania, Earth Surface Processes and Landforms (in press), Influence score = 1.22305


Selected articles (2001 - 2011):

Radoane Maria, Radoane N. (2001), Eroziunea terenurilor si transportul de aluviuni în sistemele hidrografice Jijia si Barlad / Soil erosion and sediment transport in the Jijia and Barlad drainage basin/, Revista de Geomorfologie, Bucuresti , vol. 3, 73-86.

Radoane Maria, Radoane N., Ichim I., Dumitriu D., Crina Miclaus (2002), Granulometria depozitelor de albie în lungul unor rauri carpatice/ Channel deposit grain size along the Carpathian streams/ Revista Geografica, Institutul de Geografie, t. VIII, 70 - 77.

Radoane Maria, Radoane N. (2003), Dinamica sedimentelor în lungul raului Suceava/ Channel deposit variabiliy along the Suceava river channel/ Analele Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava, X,37-48.

Radoane Maria, Radoane N. (2003), Impactul constructiilor hidrotehnice asupra dinamicii reliefului, în Riscuri si catastrofe, editor V. Sorocovschi, Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca 174-185.

Radoane Maria, Radoane N. (2004), Geomorfologia aplicata în analiza hazardelor naturale, în Riscuri si catastrofe, editor V. Sorocovschi, Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, 57 –68.

Radoane Maria, Radoane N. (2004), Consideratii asupra rolului geomorfologiei aplicate în planificarea teritoriului/ Considerations on the role of the applied geomorphology in the territorial planning/, Analele Universitatii « Stefan cel Mare » Suceava, XI.

Radoane Maria, Radoane N. (2004), Dinamica actuala a reliefului Romaniei. Premise de abordare/ Approaching premises on the recent dynamic of the Romania’s landscape/ Analele Universitatii « Stefan cel Mare » Suceava, XII.

Radoane N.,Radoane Maria, Olaru P., Dumitriu D. (2006), Efectele geomorfologice ale inundatiilor din 28-29 iulie 2004 în bazine hidrografice mici din valea Trotusului, Geografia in contextul dezvoltarii durabile, Cluj Napoca.

Radoane Maria, Radoane N. (2006), The role of the sediment sources in the Romania’s reservoir silting, Revue Roumaine de Geographie, T 47-48, 105-122, Academia Romana, Bucuresti.

Rădoane Maria, Rădoane N (2008), Răspunsul unei albii adâncite în roci coezive la acţiunea factorilor de control naturali şi antropici, Studii şi cercetări de geografie, T. LIII-LIV, Bucureşti

Radoane Maria, Radoane N., Dumitriu D., Cristea I. (2007), Granulometria depozitelor de albie ale râului Prut între Orofteana şi Galaţi , Revista de Geomorfologie, 8, Bucuresti, 33-42.

Rădoane Maria, Feier I., Rădoane N., Cristea I., Burdulea A. (2008), Quantitative analysis in the fluvial geomorphology, Geografia Tehnica, 29 -30 mai 2008, Cluj Napoca.

RADOANE MARIA, RADOANE N (2008), Rolul interventiilor antropice si al schimbarilor climatice in evolutia recenta a albiei raului Barlad, Studii si cercetari de Geografie, T53-55, 117-136.

Rădoane Maria, Rădoane N., Cristea I., Oprea D. (2008), Evaluarea modificărilor contemporane ale albiei râului Prut pe graniţa românească, Revista de Geomorfologie, 10, 57-71

RADOANE N, RADOANE MARIA (2009), Monitorizarea dinamicii şi morfologiei râului Moldova în sectorul balastierelor Preuteşti - Timişeşti, Geografia în contextual dezvoltării durabile, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, 160-175, Presa Universitară Clujeană.

RADOANE MARIA, CRISTEA I., RADOANE N (2011), Cartografierea geomorfologica. Evolutie si tendinte. Revista de Geomorfologie (acceptat publicare).

PERŞOIU, I., RĂDOANE, M., PERŞOIU A.(2011), Changes of Someşu Mic River’s channel (Romania) in response to climatic variations over the past 2000 years, Extreme events: shaping the surface of the Earth, 28 – 30 June 2011, Liverpool, UK (submitted)

PERŞOIU, I., RĂDOANE, M., PERŞOIU A.(2011) Reflections of abrupt climatic changes in the spatial adjustments of Someşu Mic River (Romania), during the Holocene, International Union for Quaternary Research (INQUA), 20 – 27 July 2011, Berna, Elveţia (in press)

PERŞOIU, I., RĂDOANE, M.(2011), Late Pleistocene history of Someşu Mic river incision during warm –could climatic transitions, International Union for Quaternary Research (INQUA), 20 – 27 July 2011, Berna, Elveţia (in press).

CHIRILOAEI F., RĂDOANE M., PERŞOIU I., POPA IONEL (2011), Reconstruction of recent history of Moldova River valley using the 14C dating, Catena (in press).Last revised: 05.05.2011
home | top

©Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava - Departamentul de Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216147 / 511, e-mail: radoane@eed.usv.ro

   Search Engine Optimization