Facultatea de Istorie si Geografie

        Departamentul de Geografie
        

 

Baza de cercetare

          Catedra de Geografie are spaţii de cercetare cu o dotare excelentă, capabilă de performanţe. Laboratoarele de geografie ale facultăţii sunt mobilate şi dotate cu sisteme multimedia, accesorii moderne pentru tehnica de calcul, imprimare şi multiplicare (PC-uri, imprimante, scanere, copiatoare, videoproiectoare, sisteme audio-video complexe, plottere), aparatură, instrumente, hărţi de toate categoriile, softuri specializate, precum şi bogate colecţii de material petrografic, minerale, roci şi fosile. Se adaugă standuri şi mese de lucru de laborator specifice fiecărei discipline şi domeniu de cercetare.

          În momentul de faţă Catedra de Geografie dispune de următoarele spaţii la care are acces şi Programul de studii licenţă şi masterat:

 

Structura şi suprafaţa spaţiilor de cercetare ale Centrului de Cercetări de
Geografie Aplicată

Nr.crt

Adresa / clădirea

Localizare

Denumirea laboratorului de cercetare

Suprafaţa desfăşurată (mp)

Sursa de finanţare a investiţiei

1 Str. Universităţii, 13, Corpul A A58 Centrul de Cercetări de Geografie Aplicată 56 mp Venituri proprii, buget, granturi CNCSIS
2 Corpul E ED005 Politici de mediu 30,15 mp Venituri proprii, buget, granturi CNCSIS
3 Corpul E ED003 Pedologie; Fizica şi Mecanica Pământurilor 30,15 mp Venituri proprii, buget, granturi CNCSIS
4 Str. Universităţii, 13, Corpul E E216 Climatologie – Hidrologie 50,15 mp Venituri proprii, buget, granturi
5 Str. Universităţii, 13,Corpul E E209 Cartografie şi Teledetecţie 50,3 mp Venituri proprii, buget, granturi
6 Str. Universităţii, 13,Corpul E E206 GIS şi Planificarea Teritoriului Geografie Regională 51,85 Venituri proprii, buget, granturi
7 Str. Universităţii, 13,Corpul E E205 Turism 50,85 Venituri proprii, buget, granturi

 

 

©Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava - Departamentul de Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216147 / 511, e-mail: radoane@eed.usv.ro

   Search Engine Optimization