Facultatea de Istorie si Geografie

        Departamentul de Geografie
        

 

Planul de cercetare al Departamentului de Geografie (perioada 2007-2015)

 

Nr.crt

Denumire temă

Termen

Responsabil

Colectiv elaborare

Valorificare

1 Dinamica actuala a reliefului României 2007-2015 M. Rădoane M. Rădoane
N. Rădoane
D. Dumitriu
Carte, Modele matematice de evoluţie a reliefului
2 Geomorfologia aplicată 2007 M. Rădoane M. Rădoane
N. Rădoane
Carte, metode moderne de cartografiere geomorfologică
3 Potentialul turistic al sudului Bucovinei 2007-2010 V. Efros I.Iosep
S. Petrariu
M.Lupchian
Articole ştiinţifice, cărţi, cursuri postuniversitare, participări la reuniuni şt.
4 Determinarea efectelor pe termen lung a schimbărilor în utilizarea terenurilor pentru zone vulnerabile din partea de nord a Moldovei şi Carpaţii Orientali. 2009-2010 V. Chiriţă N.Rădoane
I.Iosep
D. Mihăilă
M. Mîndrescu
V. Budui
L. Popescu
D. Popescu
V. Chiriţă
I. Cristea
D. Oprea
Articole ştiinţifice, cărţi, cursuri postuniversitare, participări la reuniuni şt.
Proiecte de cercetare
5 Bibliografie geografică a Judeţului Suceava 2008-2009 V. Chiriţă V. Chiriţă
I. Iosep
Carte
6 Peisajul cultural al Obcinelor Bucovinei 2008-2010 V. Chiriţă V. Chiriţă Carte
7 Geologia şi microfaciesurile carbonatitelor triasice din Carpaţii Orientali 2007 D. Popescu D. Popescu Carte de autor
8 Studiul geologic al Formaţiunii de Gura Şoimului din flişul Carpaţilor Orientali 2007 L. Popescu L.Popescu Carte de autor
9 Geomorfometria circurilor glaciare din Carpaţii Româneşti 2009-2010 M. Mîndrescu M. Mîndrescu Carte de autor
10 Climatologia Câmpiei Moldovei 2007 D. Mihăilă D. Mihăilă Carte de autor
11 Metode şi tehnici moderne pentru evaluarea hazardelor naturale şi induse de om 2009 I. Cristea V. Budui
D. Oprea
M. Mîndrescu
Articole ştiinţifice, cărţi, cursuri postuniversitare, participări la reuniuni şt.
Proiecte de cercetare
12 Evoluţia solurilor în zona tumulilor. Aplicaţii GIS în geografia fizică 2009-2010 V. Budui V. Budui
I. Cristea
Articole ştiinţifice, cărţi, cursuri postuniversitare, participări la reuniuni şt.
Proiecte de cercetare
13 Geografia turismului 2008-2009 V. Efros Carte
14 Harta geografică generală a judeţului Suceava. Importanţă, concepţie, conţinut 2007 I.Iosep I. Cristea Material didactic
15 Valea Moldovei în sectorulcarpatic – studiu de geografie umană 2007 D. Vasilcu Carte de autor
16 Cercetări multidisciplinare asupra fenomenului de îngheţ al râului Bistriţa, impactul asupra mediului natural şi construit 2008-2011 M. Rădoane M.Rădoane
N. Rădoane
M. Mindrescu
D. Mihaila
I. Cristea
D. Oprea
Studiu de prefezabilitate, Articole ştiinţifice
17 Judetul Suceava 2009-2010 I. Iosep C. Brandus
I.Iosep
Carte, Editura Academiei Romane
18 Cercetarea geomorfologică aplicată pentru evaluarea hazardelor în bazine hidrografice antropizate 2008-2010 N. Rădoane M. Rădoane
M. Mîndrescu
L. Popescu
D. Popescu
D.Oprea
Articole ştiinţifice, cărţi, cursuri postuniversitare, participări la reuniuni şt.
19 Dimensiunea geografică a cererii şi ofertei turistice din Bucovina în contextul integrării europene 2008-2010 V.Efros I.Iosep
D.Vasilcu
V.Hapenciuc
A.Nedelea
Articole ştiinţifice, cărţi, cursuri postuniversitare, participări la reuniuni şt.
20 Investigaţii complexe asupra sedimentelor din lacuri mici, naturale şi antropice pentru reconstituirea schimbărilor de mediu şi a impactului antropic din nordul Carpaţilor Orientali 2008-2010 M. Mîndrescu D. Mihăilă
V.Budui
I.Cristea
Articole ştiinţifice, cărţi, cursuri postuniversitare, participări la reuniuni şt.
21 Managementul si securitatea ecologica a resurselor naturale din bazinul hidrografic de granita al Prutului 2005-2009 M. Rădoane M. Rădoane
M. Mîndrescu
L. Popescu
I.Cristea
D. Popescu
D.Oprea
D. Mihăilă
Articole ştiinţifice, carte, participări la reuniuni şt.
22 Impactul variabilităţii climatice şi al intervenţiilor antropice asupra regimului hidrologic al Dunării şi al dinamicii sedimentare costiere 2007-2009 M.Rădoane M.Rădoane
N. Rădoane
M. Mindrescu
D. Mihaila
I. Cristea
D. Oprea
F. Chiriloaie
Carte, articole ISI, participari concrese
23 Reabilitarea ecologică şi managementul durabil al zonelor cu terenuri degradate prin eroziune în adâncime şi/sau alunecări de teren din Moldova 2007-2008 M.Rădoane M.Rădoane
N. Rădoane
M. Mindrescu
D. Mihaila
I. Cristea
D. Oprea
F. Chiriloaie
Modele de prognoză, Carte, articole ISI, participari concrese
24 Impactul riscurilor hidroclimatice si pedogeomorfologice asupra mediului in bazinul Barladului 2007-2009 M.Rădoane M.Rădoane
N. Rădoane
M. Mindrescu
D. Mihaila
I. Cristea
D. Oprea
F. Chiriloaie
Model de evoluţie albii minore, carte, articole ISI, participari concrese

 

©Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava - Departamentul de Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216147 / 511, e-mail: radoane@eed.usv.ro

   Search Engine Optimization