Facultatea de Istorie si Geografie

        Departamentul de Geografie
        

 
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA, DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI PROGRAME COMUNITARE si LIFELONG LEARNING PROGRAMME (LLP)

LISTA DOCUMENTELOR care trebuie incluse în dosarul studentului Erasmus

1. cerere de înscriere la concursul de selecţie a studenţilor Erasmus
2. adeverinţă student;
3. scrisoare de intenţie (se vor trece toate datele de contact: tel., e-mail);
4. curriculum vitae;
5. copie după cartea de identitate;
6. testul de limbă (limba ţării pentru care solicită bursa sau o limbă de circulaţie internaţională care se utilizează la universitatea gazdă);
7. application form ( formular de aplicaţie la universitatea gazdă);
8. alte documente solicitate de comisia de selecţie.

ATENŢIE:
Selecţia studenţilor Erasmus se face la nivel de facultăţi .

Documente utile sunt parteneri.pdf , letter of acceptance.doc , criterii de selectie Erasmus.doc.
Informatii despre bursele Erasmus gasiti in anunt erasmus 2011-2012.doc , mobilitati SM, SP - FIG 2011-2012.doc , Programul Erasmus_prezentare.ppt , Programul Erasmus.ppt , Erasmus 2009.ppt , mobilitati SM - 2009 - 2010.doc , studenti Erasmus selectati 2008 - 2009.doc , lista studenti Erasmus 2009 - 2010.xls , Erasmus Policy Statement.doc.
Impresii ale studentilor care au beneficiat de burse Erasmus sunt: impresii Andrei Kulhanek.doc , impresii Hancu Florentin.doc , impresii Monica Nistor.doc.

©Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava - Departamentul de Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216147 / 511, e-mail: radoane@eed.usv.ro

   Search Engine Optimization