Facultatea de Istorie si Geografie

        Departamentul de Geografie
        

 

Vizibilitate la nivel naţional

 

          Departamentul publică anual revista (Analele Universităţii „Stefan cel Mare” Suceava, seria de Geografie, acreditată CNCSIS categoria C) cu principalele rezultate ale colectivului, dar şi contribuţii ale cercetătorilor din afara colectivului de catedră. Revista actuală continuă o tradiţie publicistică din 1970 până în 1984 sub denumirea de Buletin ştiinţific, reluată în 1992 sub titulatura de Anale şi a ajuns la nr. XVII (2008).

          Pentru a-i creşte valoarea de impact, revista a fost introdusă în serverul facultăţii (atlas.usv.ro) (începând din luna martie 2007) şi accesată pe internet cu ajutorul unui motor de căutare ce poate afişa autorii şi cuvintele cheie.


          Personalităţi ale Departamentului sunt membrii în colectivele de redacţie ale unor reviste naţionale, dar şi din Urcaina şi Republica Moldova, cum ar fi: Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences (revistă cotată ISI), Revista de Geomorfologie, Riscuri si catastrofe, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca, Analele Universităţii „Spiru Haret” Bucureşti, Analele Universitatii „Ovidius” Constanta, Visnik Harkovskogo Nationalnogo Universitetu, Harkov.

          Departamentul de geografie organizează la fiecare doi ani Simpozionul naţional Calitatea mediului şi utilizarea terenurilor (a ajuns la ediţia VIII – 2009), dar şi conferinţe, mese rotunde, iar comunicările sunt publicate în revista proprie sau în buletine speciale dedicate acestor manifestări.


          De asemenea, în cadrul catedrei s-au organizat întâlniri ale unor grupuri de lucru cum ar fi The Seventh Romanian-Italian Workshop in Geomorphology, mai, 2002, Congresul Internaţional de studii româneşti, 2002, cu participare din Statele Unite, Germania, Austria, Belgia, Olanda, R. Moldova, România.

          Membrii departamentului de geografie au fost distinşi cu premii naţionale, cum ar fi: Premiul Academiei Române „Gh. Munteanu Murgoci” (1986, 1988) – prof. Maria si Nicolae Rădoane, Premiul Academiei Române „Grigore Cobălcescu” – conf.dr. Liviu Popescu (2007) si conf. dr. Daniela Popescu (2010), Premiul Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca pentru anul 1999 – prof. Nicolae Rădoane, Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei pentru anul 2000 – prof. C. Brânduş, prof. M.Rădoane si prof. N.Rădoane.


          Recunoaşterea naţională a cadrelor didactice din domeniul „Geografie” este dovedită de numeroasele invitaţii de a face parte din comisiile de doctorat din diverse universităţi, prin obţinerea statutului de expert evaluator în cadrul comisiei ARACIS pentru domeniul ştiinţelor vieţii şi a pământului sau a certificatului de expert evaluator pentru proiectele de cercetare din programele naţionale aflate în competiţie.

 

©Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava - Departamentul de Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216147 / 511, e-mail: radoane@eed.usv.ro

   Search Engine Optimization