Nr. 1 / 1995
Vol. XVII, No. 2,
December 2011
Codrul Cosminului

Department of History and International Relations, 2006 - 2011
Vol. 11, 2005

CUPRINS


STUDII SI ARTICOLE
Sorin Ignatescu, Istoricul cercetarii culturii Cucuteni in Podisul Sucevei ................................. 3
Violeta Epure, Considerations generales sur quelques sources narratives datant
          du XIIIe-XIVes siecles concernant l'histoire des mongols et leur invasion
          en Europe de 1241-1242 ....................................................................................... 19
Vasile M. Demciuc, Apararea dreptei credinte reflectata in pictura murala
          din nordul Moldovei. Cateva consideratii .................................................................. 23
Rolf Kiessling, Raume, Grenzen und Identitaten in der Vormoderne - Methodische
          Uberlegungen und ihre konkretisierung am Beispiel Schwaben ................................. 31
Florin Pintescu, Considerations sur la situation culturelle des juifs de Bucovine
          entre 1775-1918 ................................................................................................... 41
Liviu Irimia, Cadrul juridic regulamentar - premisa a progresului material
          in Moldova prepasoptista ....................................................................................... 47
Dinu Balan, Entre fierte et lamentation: le sentiment national a l'epoque de '48 ..................... 57
Alis Niculica, Teatrul german din Cernauti (1803-1923) ....................................................... 65
Constantin Ungureanu, Stiinta de carte in teritoriile populate de romani
          la inceputul secolului XX ........................................................................................ 75
Vlad Gafita, Divergences politiques entre Iancu Flondor et Ion Nistor
          concernant le probleme du rythme de l'integration de la Bucovine dans
          le Royaume de la Roumanie ................................................................................ 103
Radu-Florian Bruja, Vasile Ciobanu, The Communist Party in Bukovina.
          The period of its legal function (1921-1924) ............................................................ 111
Adina Grigore, Mihail Manoilescu et l'attitude envers l'orthodoxie et l'eglise ........................ 119
Ionel Sirbu, Izolarea politica a Romaniei si problema Basarabiei ........................................ 125
Otilia Ignatescu, Intre oglinzile paralele ale istoriei: elemente de structura
          a exilului literar romanesc dintre anii 1945 si 1989 ................................................. 139

MUZEOLOGIE. ARHIVISTICA. CARTE VECHE
Doina Maria Creanga, Melinda Pruneanu, Investigarea copertei Ceaslovului
          scris de Monahul Paladie in 1493 ......................................................................... 145
Olimpia Mitric, Manuscrise si carti vechi in colectii vrancene
          (secolele XVII-XX) - prezentare generala ................................................................ 151

CLIOHnet
Stefan Purici, CLIOHnet - Reteaua Europeana de Istorie ................................................... 159
Vasile Vese, Crina Capota, Frontiere si identitati in istoriografia romaneasca ..................... 163
Stefan Purici, Harieta Mareci, Dumitru Vitcu, "Frontiere" si "identitati"
          in istoriografia romaneasca postdecembrista ......................................................... 171

DOCUMENTE
Harieta Mareci, Din arhiva lui Teodor Balan (III) ................................................................ 183
Daniel Hrenciuc, In vreme de razboi: refugiati polonezi in judetele Radauti
          si Suceava (1939-1940). Documente ..................................................................... 201

PERSONALITATI
Mircea Ignat, O manifestare stiintifica prestigioasa - acordarea distinctiei
          de Doctor Honoris Causa academicianului Mircea Petrescu-Dimbovita ..................... 219
Mircea Petrescu-Dimbovita, Profesorul Ioan Andriesescu. Omul si opera ........................... 223

RECENZII
Oleg Levitki, Lumea tracica si masivul cultural nord-pontic in perioada
          hallstattian timpurie (secolele XII-X i.e.n.), Bibliotheca Thracologica,
          XL, Bucuresti, 2003, 320 p. + 94 pl. (Mircea Ignat) ............................................... 235
Thracians and circumpontic World. Proceedings of Ninth International
          Congress of Thracology, vol. I-III, Chisinau, 2004 (Mircea Ignat) ............................. 236
Aspects of spiritual life in South East Europe from Prehistory to the Middle
          Ages, Edited by Victor Cojocaru & Victor Spinei, Iasi, Editura Trinitas,
          2004, 399 p. (Mircea Ignat) ................................................................................ 238
Emil Dragnev, O capodopera a miniaturii din Moldova medievala.
          Tetraevanghelul de la Elizavetgrad si manuscrisele grupului Parisinus
          graecus 74, Chisinau, Universitatea de Stat din Moldova, Catedra
          UNESCO Studii sud-est europene, Editura Civitas, 2004, 304 p.+
          353 reproduceri color (Olimpia Mitric) ................................................................. 239
P. P. Panaitescu, Catalogul manuscriselor slavo-romane si slave din Biblioteca
          Academiei Romane, vol. II, Editie ingrijita de Dalila-Lucia Arama si revizuita
          de G. Mihaila. Cu o prefata de Gabriel Strempel, Bucuresti, Editura Academiei
          Romane, 2003, 515 p. + 32 facsimile color (Olimpia Mitric) .................................. 242
Ion I. Solcanu, Arta si societate romaneasca secolul XIV-XVIII, Bucuresti,
          Editura Enciclopedica, 2002 (Vasile M. Demciuc) ................................................ 244
Razvan Theodorescu, Ion Solcanu, Tereza Sinigalia, Arta si civilizatie in timpul
          lui Stefan cel Mare, Bucuresti, Ministerul Culturii si Cultelor, 2004
          (Vasile M. Demciuc) .......................................................................................... 245
Bibliografia romaneasca veche - imbogatita si actualizata - Vol. I (A-C),
          elaborata de colectivul bibliologic al Institutului de Memorie Culturala
          (CIMEC) cu contributia specialistilor in carte veche din Romania,
          Complexul National Muzeal "Curtea Domneasca" Targoviste, CIMEC -
          Institutul de Memorie Culturala, 2004, 263 p. + ilustratii (Olimpia Mitric) ................ 246
Alexandrina Ionita, Studii de bibliologie, Iasi, Casa Editoriala Demiurg, 2003,
          173 p. (Olimpia Mitric) ....................................................................................... 248
Sorin Radu, Electoratul din Romania in anii democratiei parlamentare
          (1919-1937), Iasi, Institutul European, 2004, 352 p. (Radu Florian Bruja) ............... 251
Mihai-Aurelian Caruntu, Bucovina in al doilea razboi mondial, Iasi, Editura
          Junimea, 2004 (Mihai Iacobescu) ....................................................................... 254
Mircea Grigorovita, Victor Morariu (1881-1946), Editie ingrijita si Cuvant
          inainte de Nicolae Carlan, Suceava, Fundatia Culturala "Leca Morariu",
          2005, 170 p. (Mihai Iacobescu)  ......................................................................... 257

BIBLIOGRAFIA TEMATICA A REVISTEI "CODRUL COSMINULUI" (1995-2004) .............. 261