Facultatea de Istorie si Geografie

        Departamentul de Geografie
        

 

Liviu Gheorghe POPESCU

 

 

Status: PhD associate professor

Phone: + 4 0230 216147 / 554

Fax: +40230-523742

Room number: E204

E-mail: livius@atlas.usv.ro

program

 

Postal address: University of Suceava, Universitatii 13, RO 720225, Suceava, ROMANIAEducation:

Diploma in Geology (1990), Department of Geology, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania

PhD in Physical Geography (2002), Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, with the thesis: eological study of Gura Şoimului Formation from Vrancea Nappe (Moldova Valley – Tazlău Valley zone)Research Interests :

  • Microfacies
  • Environmental geology
  • Natural resources
  • Risk of hazards of the environment
  • Cartographys


Representative Publications:

BOOKS

Popescu L.G. (2005) – Studiul geologic al Formaţiunii de Gura Şoimului din Pânza de Vrancea (sectorul Valea Moldovei şi Valea Tazlăului), Ed.Sedcom Libris, 120 p., 14 pl., Iaşi.

Popescu Daniela, Popescu L. (2001) – Geologie generală. Caiet de lucrări practice (Partea I-a Cristalografie-Mineralogie), Ed.Univ. „Ştefan cel Mare”, 112 p., Suceava.

Catana C., Popescu L. (1997) - Geologie generală (curs pentru studenţii secţiilor de Istorie-Geografie şi Geografie-limbă străină), Ed. Univ. „Ştefan cel Mare”, 209 p., Suceava.Selected articles(2001 – 2009):

Popescu Daniela Alexandra, Popescu L.Gh. (2009) - Sedimentarul triasic din semifereastra tectonică Valea Putnei (Pânza Subbucovinică, Carpaţii Orientali). Litologie, microfacies şi aspecte paleogeografice. St. cerc. geologie, t. 51-53, (2006-2008), 89-103.

Popescu L. G. , Popescu Daniela Alexandra (2008) – The assement of the impact of the Tărnicioara pool on the environment quality. A case study, International Conference of Geography, vol. III, p. 354-355, Kiev.

Popescu L.G., Popescu Daniela Alexandra (2007) – Impactul exploatărilor miniere de mangan din zona Dadu-Iacobeni (nord-vestul judeţului Suceava, nordul Carpaţilor Orientali) asupra mediului, Anal.Univ.”Ştefan cel Mare”, vol. XVI, secţiunea geografie, p. 203-214, Suceava.

Popescu Daniela, Popescu L. (2006) – Prezenţa echinodermelor în microfaciesurile calcarelor triasice din compartimentul nordic al zonei cristalino-mezozoică (Carpaţii Orientali), Anal.Univ.”Ştefan cel Mare”, vol. XV, secţiunea geografie, p. 25-46, Suceava.

Popescu L., Popescu Daniela, Sinocicu Oana (2006) – Câteva aspecte privind turismul cultural din regiunea Suceava, Analele Universităţii „Iurii Fedkovici”, p. 178-186, Cernăuţi.

Popescu Daniela, Popescu L. (2004-2006) – The Triassic from the Valea Putnei tectonic window (The Sub-Bocovinian Nappe). Lithology, microfacies, paleogeographical aspects, Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, vol. XVII-XIX (2006), p. 37-49, Suceava.

Popescu Daniela, Popescu L. (2005) – The Olenekian of the Bucovinian nappe (the central sector of the Hăghimaş syncline, Eastern Carpathians): lithology and microfacies, Studia Universitatis Babeş Bolyai, series Geologia, 50, 53-62 p, 2 pl., Cluj Napoca.

Popescu Daniela, Popescu L. (2005) – Microfaciesurile rocilor carbonatice triasic medii din Pânzele Infrabucovinice (Sinclinalul Rarău, compartimentul nordic al zonei cristalino-mezozoice, Carpaţii Orientali), Anal.Univ.”Ştefan cel Mare”, vol. XIV, secţiunea geografie, p. 1-16, Suceava.

Popescu Daniela, Popescu L. (2004) – Microfacies of the Triassic limestones in the Piatra Şoimului klippe (Transilvanian Nappes, Rarău Syncline, Eastern Carpathians), Studia Universitatis Babeş Bolyai, series Geologia, XLIX,1, p. 87-105, 6 pl., Cluj Napoca.

Efros V., Popescu Daniela, Popescu L. (2004) – Geologia, valorificarea şi influenţa exploatării gresiei de Burdujeni asupra terenurilor din zona Adâncata (judeţul Suceava), Al V-lea Simpozion - Calitatea mediului şi utilizarea terenurilor, 21-22 mai, 6 p., Suceava.

Popescu Daniela, Popescu L. (2004) – Exploatarea de dolomite triasice din cariera Pârâul Cailor (judeţul Suceava) şi implicaţiile ei asupra mediului înconjurător, Al V-lea Simpozion - Calitatea mediului şi utilizarea terenurilor, 21-22 mai, 6 p., Suceava.

Popescu Daniela, Popescu L. (2004) – Triasicul mediu în facies transilvan din sectorul nordic al zonei cristalino-mezozoice (Carpaţii Orientali), Sesiunea mai 2004 a Academiei Române, secţia geologie, Iaşi.

Popescu L. (2004) – A geological study on the Gura Şoimului Formation from the Bistriţa-Râşca Half Window (East Carpathians), Acta Palaeontologica Romaniae, vol. 4, p 423-430, Cluj Napoca.

Popescu L., Popescu Daniela (2004) – Impactul antropic al exploatărilor de mangan de la Oiţa (Carpaţii Orientali) asupra mediului. Sesiunea ştiinţifică a Universităţii din Bucureşti, 27 noiembrie, Bucureşti

Popescu Daniela, Popescu L. (2002) – Influence of the carbonates rocks quarry exploatation in the Infrabucovines Nappes/Rarău Syncline (Eastern Carpathians) on the relief morphology, The Seventh Romanian-Italian Workshop in Geomorphology, 5 p., Suceava.

Popescu Daniela, Popescu L. (2002) – Câteva aspecte microfaciale privind galeţii calcaroşi din Formaţiunea de Gura Şoimului (Semifereastra Bistriţa – Pânza de Vrancea), Ses. “Gr.Cobâlcescu”, 26 oct 2002, 6 p, 3 pl., Iaşi.

Popescu L. (2001) – Consideraţii sedimentologice asupra Formaţiunii de Gura Şoimului din semifereastra Bistriţa, Third Romanian Symposium on Paleontology, 28 - 30 september, 5 p., Iaşi.

Popescu L. (2001) – Vârsta Formaţiunii de Gura Şoimului pe baza asociaţiilor de nannoplancton calcaros (Pânza de Vrancea, Semifereastra Bistriţa-Râşca, Carpaţii Orientali), Anal.Univ.”Ştefan cel Mare”, vol. X, secţiunea geografie, p. 21-26, Suceava.Last revised: 18.11.2009
home | top

©Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava - Departamentul de Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216147 / 511, e-mail: radoane@eed.usv.ro

   Search Engine Optimization