Facultatea de Istorie si Geografie

        Departamentul de Geografie
        

 

Dinu OPREA GANCEVICI

 

 

Status: assistant professor

Phone: +4 0230 216147 / 133

Fax: +40230-523742

Room number: A8

E-mail: dinuo@atlas.usv.roPostal address: University of Suceava, Universitatii 13, RO 720229, Suceava, ROMANIAEducation:

Diploma in History and Geography, Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania

Post – graduate studies in Geomorphology (2000), Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania

Doctoral studies: 2002-present, Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania

 

 

Research Interests :

  • Fluvial and dynamic geomorphology;
  • Mountain geomorphology;
  • Structural geomorphology.

Courses taught:

  • General Geography
  • Mountain Tourism
  • The Impact of the Economic Activity on Environment

 

Conferences

2000, 31.03 – 02.04, Simpozionul Naţional al Studenţilor Geografi, Universitatea Bucureşti Utilizarea experimentului geomorfologic în bazinul hidrografic Şcheia – Suceava; D. Oprea, Iulian Cabiniuc, Cristi Iacob;

2000, 14 - 16.04, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice “Utilizarea spaţiului geografic. Prezent şi perspectivă”, Universitatea Oradea, Observaţii geomorfologice în bazinul hidrografic al Brodinei – Suceava, D. Oprea

2004, 21 -22.05, Al V-lea Simpozion Calitatea mediului şi utilizarea terenurilor, Universitatea Suceava, Modificări ale peisajului pe cursul mijlociu al văii Brăteasa (Munţii Stânişoarei) – D. Oprea, I. Cristea;

2004, 21 -22.05, Al V-lea Simpozion Calitatea mediului şi utilizarea terenurilor, Universitatea Suceava, Evaluarea hazardelor geomorfologice în lungul râului Suceava între Dărmăneşti şi confluenţa cu Siretul, Maria Rădoane, N. Rădoane, D. Oprea;

2004, septembrie, Risk phenomena and antropic hazard in the Calimani Massif, Balea Cascada, C. Brandus, D. Oprea, I. Cristea;

2004, octombrie, Simpozionul internaţional - Conceptul de Regiune Geografică la începutul secolului XXI, Universitatea Cluj-Napoca, The present state of man-made morphology in the upper basins of Moldova and Bistriţa rivers in the light of sustainable development, C. Brânduş, I. Cristea, D. Oprea, L. Popescu;

2004, 28 – 31.10, Sipmozionul Centenarul Geografiei la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Alunecarea de la Brodina – D. Oprea, C. Brândiş, I. Cristea;

2004, 27.11, Sesiunea anuală de comunicări – Universitatea din Bucureşti, Consideraţii asupra fenomenelor periglaciare din Obcinele Bucovinei – D. Oprea, I. Cristea;

2005, 8 – 12.06, Simpozionul internaţional The Xth Romanian – Italian – Franco – Belgian Geomorphology and Environment, New Data On The Anthropic Landforms From The Călimani Massif - Mangalia, România – C. Brânduş, I. Cristea, D. Oprea;

2006, 18.11, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, Universitatea Bucureşti, Aspecte morfologice privind o posibila captare fluvială în bazinul superior al râului Suceava, - D. Oprea, I. Cristea;

2007, Al VI-lea Simpozion Calitatea mediului şi utilizarea terenurilor, Universitatea Suceava, Harta fenomenelor de risc si hazard pe teritoriul judetului Suceava, C. Brânduş, V. Budui, D. Mihăilă, D. Oprea, I. Cristea;

2008, septembrie, Congresul international de geomorfologie, Lanslides, floods and global environmental change in mountain regions, Braşov, cu comunicarea Contemporary river channel changes of the Prut River on the Romanian boundary, Maria Radoane, N. Radoane, I. Cristea, D. Oprea;

2009, 24-26.04, al XXV-lea Sinpozion Naţional de Geomorfologie, Cluj-Napoca, Arcalia, Dinamica istorică a albiilor de râu est-carpatice, Rădoane Maria, Rădoane N., Burdulea Alina, Cristea I., Oprea D., Chiriloaei Francesca,

2009, 24-26.04, al XXV-lea Sinpozion Naţional de Geomorfologie, Cluj-Napoca, Arcalia, Asupra paleoevoluţiei reţelei hidrografice din Podişul Sucevei de la nord de Valea Moldovei, D. Oprea-Gancevici;

2009, 29-31.05, al VII-lea Simpozion Calitatea mediului şi utilizarea terenurilor, Universitatea Suceava, Structuri cutate în depozitele monoclinale ale Podişului Sucevei, D. Oprea;

2009, 29-31.05, al VII-lea Simpozion Calitatea mediului şi utilizarea terenurilor, Universitatea Suceava, Geomorfologia văii Sucevei în avale de confluenţa cu râul Suceviţa, D. Oprea;

2009, 21.10, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, Universitatea Bucureşti, Râul Suceava. Caracteristici ale dinamicii patului de albie, D. Oprea;

2010, 24.04, Sesiune omagială de comunicări Victor Tufescu, Suceava, Victor Tufescu şi evoluţia reţelei hidrografice în nordul Podişului Moldovei, D. Oprea;

2010, 16 – 18. 04, Simpzion internaţional Landscapes: Perception, Understanding, Awareness and Action, Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Le piedmont collinaire Marginea-Ciungi. Quelqes consideration sul la paleo-evolution du reseau hydrographique, D. Oprea ;

2010, 17-18.09, al XXVI-lea Sinpozion Naţional de Geomorfologie, Iasi, Cartografierea geomorfologică bazată pe GIS, Rădoane Maria, Cristea I., Rădoane N., Oprea D., Chiriloaei Francesca ;

2010, 30.09, Sesiunea ştiinţifică internaţională „Geografie şi Educaţie”, Universitatea Bucureşti, Morfologia văii Sucevei. Sectorul Ulma-Brodina, D. Oprea;

2010, Simpozionul internaţional Recent Environment and Sustainable Development, Universitatea Iasi, Rural hydrology study regarding the phreatic water quality in Dragomirna Plateau, A. Briciu, D. Oprea;

 

Articles

Oprea, D. (2000), Risc geomorfologic potenţial în bazinul hidrografic al râului Brodina (cu privire specială asupra alunecărilor de teren), în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, Geografie, anul IX, Suceava;

Oprea, D. (2001), Consideraţii geomorfologice în bazinul hidrografic al râului Şcheia, afluent al râului Suceava, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, Geografie, anul X, Suceava;

Oprea, D. (2002), Influenţe geostructurale în morfografia văii Brodinei, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, Geografie, anul XI, Suceava;

Oprea, D., C. Brânduş, I. Cristea (2003), Procese geomorfologice actuale în bazinul hidrografic al râului Suceava. Studiu de caz alunecarea – Şandru Brodina, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, Geografie, anul XII, Suceava;

Maria Rădoane, N. Rădoane, Cristea I., Oprea, D. (2008), Evaluarea modificărilor contemporane ale albiei râului Prut pe graniţa românească, în Revista de geomorfologie, nr.10, ISSN_ 1453-5068, Bucureşti;

Oprea-Gancevici, D. (2008), Aspecte geomorfologice privind o posibilă captare fluvial la obârșia rîului Suceava, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, Geografie, anul XVII, Suceava;

Oprea-Gancevici, D., Florea, F. (2009), Asupra caracteristicilor petrografice ale unor depozite de prundișuri din Podișul Sucevei – considerații geomorfologice, în Comunicari de Geografie, Bucuresti;

Oprea-Gancevici D. (2009), Structuri cutate în depozitele monoclinale ale Podisului Sucevei, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, Geografie, anul XVIII, Suceava;

Oprea-Gancevici D. (2010), Consideration upon the river system in the north of the Suceava Tableland, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, Geografie, anul XIX, Suceava;

Oprea-Gancevici D. (2010), Victor Tufescu şi evoluţia reţelei hidrografice în nordul Podişului Moldovei, în revista SGR, filiala Suceava, Orizonturi sucevene, ISSN;

Oprea-Gancevici D. (2011), Le Piémont collinaire de Marginea-Ciungi. Quelques considérations sur la paléo-évolution du réseau hydrographique, în Analele Universităţii Spiru Haret, nr. 15, Bucureşti (sub tipar, an de aparitie 2011) ;

Andrei-Emil Briciu, Dinu Oprea-Gancevici, The touristic potential of water resources in Suceava District , in Journal of Tourism – studies and research in tourism, pag. 21-26, ISSN 1844-2994, nr. 11, 2011, Suceava, revista B+, cod CNCSIS 447, indexata in baze de date, http://www.revistadeturism.ro/content/view/39/78/lang,romana/;

Dinu Oprea-Gancevici, George Cheia, Touristic potential, management and development in the Rarau Masif, in Journal of Tourism – studies and research in tourism, pag.76 – 85, ISSN 1844-2994, nr. 11, 2011, Suceava, revista B+, cod CNCSIS 447, indexata in baze de date, http://www.revistadeturism.ro/content/view/39/78/lang,romana/;

Andrei-Emil Briciu, Dinu Oprea-Gancevici, The effect of rural settlements on water quality in northern Suceava Plateau, in Food and Environment Safety, pag. 88-96, ISSN : 2068-6609, vol. 10, part.2, 2011, Suceava, revista B+, cod CNCSIS 363, indexata in baze de date, http://www.fia.usv.ro/fiajournal/index.html;

Dinu Oprea-Gancevici, Ionut Cristea, On periglacial process and landforms in the Brodina river basin (Obcinele Bucovinei), in Revista de Geomorfologie, ISSN: 1453-5068, nr. 13, 2011, Bucuresti, revista B+, cod CNCSIS 728, indexata in baze de date, http://www.geomorpho.ro/publicatii.htm;

Andrei-Emil Briciu, Dinu Oprea-Gancevici, Rural hidrology study regarding the phreatic water quality in Dragomirna Plateau, in Present Environment and Sustainable Development, ISSN 1843-5971, nr. 5, 2011, Iasi, revista B+, cod CNCSIS 876, indexata in baze de date, http://www.pesd.ro/Archive.html;

 

Books

2009, Bucureşteanu Maria şi colab., Bazinul hidrografic Prut. Diagnosticul stării ecologice a resursei naturale de apă, Editura Universităţii Suceava, ISBN 973-666-289-6 - Cap. 4 Evaluarea modificarilor contemporane ale albiei raului Prut pe frontiera romaneasca si rolul materialului de albie in evolutia calitatii resurselor de apa, Maria Radoane, Radoane N., Dumitriu D., Cristea I., Oprea D

 Last revised: 20.10.2011
home | top

©Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava - Departamentul de Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216147 / 511, e-mail: radoane@eed.usv.ro

   Search Engine Optimization