Facultatea de Istorie si Geografie

        Departamentul de Geografie
        

 

Ioan IOSEP

 

 

Status: PhD associate professor

Phone: +4 0230 216147 / 554

Fax: +40230-523742

E-mail: iosep@eed.usv.ro

program

 

Postal address: University of Suceava, Universitatii 13, RO 720225, Suceava, ROMANIAEducation:

Diploma in Geography (1967), Department of Geography, „Al. I. Cuza” University of Iasi, ROMANIA

PhD in Physical Geography (1999), Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, with the thesis „ Studiul geografico-economic al Obcinelor Bucovinei"Research Interests :

 • Publicatii: Am elaborat si publicat peste 50 de lucrari în editurile centrale (Editura Academiei, Editura Sport-Turism), în periodice si în buletine cu aparitie neperiodica. Remarc în mod deosebit colaborarea la tratatul Geografia României – vol. III (Cap. Obcinele Bucovinei, realizat împreuna cu prof.univ.dr. N. Barbu), aparut în Editura Academiei, publicarea, în colaborare, a doua monografii dedicate judetului Suceava – una în Editura Academiei (Colectia Judetele Patriei, 1973), alta în Editura Sport-Turism (1980), si a ghidurilor turistice ale oraselor Câmpulung Moldovenesc si Falticeni si ale judetului Suceava – toate în Editura Sport-Turism(cu versiuni separate în 5 limbi: româna, franceza, engleza, germana, spaniola) etc. O categorie distincta de lucrari, cu caracter stiintifico-didactic, o reprezinta cursul Introducere în Geografia fizica generala (1977), Îndrumatorul de lucrari practice la Cartografie (editia 1980, urmata de editia revazuta si adaugita realizata în 1996 împreuna cu A. Grozavu) si îndrumatorul Toponomastica geografica (lucrari practice si metodologie de cercetare (1999), pe care le-am elaborat, multiplicat prin xerografiere si pus la dispozitia studentilor. Pentru studentii de la forma de învatamânt la distanta am elaborat un curs practic si doua caiete de activitati asistate (în tehnologie specifica, I.D.), publicate în Editura Universitatii „Stefan cel Mare” (a se vedea anexa). La data de 17 iulie 1999 am sustinut teza de doctorat cu titlul „Studiul geografico-economic al Obcinelor Bucovinei” (sub tipar).
 • Comunicari stiintifice, expuneri de specialitate: Am sustinut comunicari stiintifice la congresele nationale de Geografie de la Bucuresti (1984 si 2000) si Busteni (1988), la colocviile nationale de Geografie a populatiei si asezarilor (Iasi, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Calarasi), la sesiunile anuale ale Universitatii si la Seminarul geografic „D. Cantemir” din Iasi, la simpozioane interjudetene (Vaslui), la sesiuni de comunicari stiintifice organizate de institutele de învatamânt superior din Suceava, Bacau, Constanta, Oradea, Târgoviste, sau de Filiala judeteana Suceava a S.S.G., Consiliul judetean Suceava pentru ocrotirea naturii, Muzeul judetean Suceava, Centrul astronomic Suceava s.a
 • Cercetarea stiintifica integrata. Împreuna cu colegii de catedra am participat la realizarea a peste 10 lucrari de geografie aplicata, pe baza de contracte, conventii sau granturi, care sa serveasca unor cerinte practice imediate: Harta pantelor si Harta hidrogeologica a judetului Suceava (contracte cu IPCA Bucuresti), Cercetari hidrogeologice în zonele Poieni – Chiliseni – Udesti, Salcea – Prelipca, Baia Mare – Lapus, Satu Mare – Doba, Bucuresti Sud – Hotarele – Radovanu – Chirnogi (contracte cu I.S.P.I.F. Bucuresti), Cercetari privind consecintele interventiilor antropice asupra mediului natural în Muntii Calimani (contract cu Combinatul minier Gura Humorului), Harta în relief a judetului Suceava (contract cu Filiala Suceava a ROMSILVA), Potentialul turistic al Bucovinei (grant, CNCSIS, 2001-2002), Evaluarea hazardelor naturale si antropice din regiunea Calimani – Dorna în perspectiva dezvoltarii durabile si amenajarii teritoriului (grant, CNCSIS, 2004-2006). Tot în cadrul unei conventii (încheiata cu Institutul de Geografie al Academiei Române) am realizat, în colaborare, capitolul Obcinele Bucovinei – populatie, asezari, economie, publicat în tratatul Geografia României, vol. III


Research Tasks :

 • Geografia umana si economica a României
 • Geografia agriculturii
 • Toponimie geografica
 • Etnogeografie


Employment :

 • Din anul 1971 si pâna în prezent am fost ales în organele de conducere ale Filialei Suceava a S.S.G., iar în 1987 – în Comisia Nationala de Geografie.
 • În perioada 1.04.1996–1.06.1997 – am fost ales sef al Catedrei de Geografie, functie la care am renuntat prin demisie.
 • În urma alegerilor, cu începere din 1.04.2004 am fost numit prodecan al Facultatii de Istorie si Geografie.
 • Experienta in domeniul ID: În luna octombrie 2000, am fost desemnat de catre Consiliul Academic al Facultatii, la propunerea Decanului, drept coordonator ID din partea Catedrei de Geografie. Din 20 martie 2001 am fost desemnat în functia de Director al Departamentului ID al facultatii, calitate pe care am avut-o pâna la numirea ca prodecan. În perioada 1999-2004, ca titular de discipline, coordonator si director, am desfasurat si gestionat activitatile specifice învatamântului la distanta în cadrul Facultatii de Istorie si Geografie, câstigând experienta si în acest domeniu.


Representative Publications:

 • Iosep I., Paulencu D. (1970) - Harta geomorfologica a depresiunii Vama, Lucrari st. ale cadrelor didactice, Inst. Ped. de 3 ani, vol. I, Suceava.
 • Iosep I. (1971) - Contributii la morfologia si utilizarea teritoriului depresiunii Vama, Lucrari St. .ale cadrelor didactice, Inst. Ped. de 3 ani, vol.II, Suceava.
 • Iosep I. (1972) - Câteva consideratii geografice privind populatia si asezarile omenesti din judetul Suceava, Comunicari si referate - Geografie, Suceava.
 • Iosep I., Paulencu D. (1972) - Asupra unei terase înalte a Moldovei în sectorul Prisaca-Vama- Molid, Comunicari si referate - Geografie, Suceava.
 • Popescu Argesel I., Iosep I. (1972) - Depresiunea Câmpulung (bazinul Moldovei). Observatii geo- morfologice, Comunicari si referate - Geografie, Suceava. 6) Popescu Argesel I., Iosep I. (1972) - Observatii geomorfologice în valea Moldovitei, Comunicari de geografie si istorie, vol II, Inst .Ped.de 3 ani, Constanta.
 • Iosep I., Paulencu D. (1972) - Moara Dracului (Masivul Rarau), St. si com. de ocrot. nat., vol. II, Suceava.
 • Popp N., Iosep I., Paulencu D. (1973) - Judetul Suceava, Ed. Acad. R.S.România, Bucuresti.
 • Iosep I. (1973) - Orasul Câmpulung Moldovenesc - schita geografica ,St. si com., St. Nat., vol III, Muzeul judetean, Suceava.
 • Iosep I. (1977) - Introducere în Geografia fizica generala - Geoastronomie, curs xerox, Inst. de Înv. Sup., Suceava.
 • Iosep I., Iacobescu M. (1978) - Falticeni - Mic îndreptar turistic, Edit. Sport-Turism, Bucuresti.*
 • Iosep I., Iacobescu M. (1978) - Câmpulung Moldovenesc - Mic îndreptar turistic, Edit. Sport- Turism, Bucuresti.*
 • Iosep I. (1978) - Câteva opinii asupra denumirii si continutului Geografiei matematice ca disciplina didactica, Bul. de inf. si doc. a cadrelor did., nr.2(8), Casa Corp. Did., Suceava.
 • Iosep I. (1978) - Câteva aspecte privind valorificarea potentialului turistic al regiunii Câmpulung Moldovenesc, Studii de turism, vol. II, I.E.C.I.T., Bucuresti.
 • Iosep I. si col. (1979) - Suceava - Ghid turistic al judetului, Edit. Sport-Turism, Bucuresti.
 • Iosep I. (1980) - Numele satului Stulpicani (Bazinul Suhai Bucovinene), “Suceava”, Anuarul Muzeului Judet., Vol VI-VII, 1979-1780, Suceava.
 • Colectiv (1980) - Suceava, Col. Jud. patriei, Edit. Sport-Turism, Bucuresti.
 • Iosep I. (1980) - Îndrumator de lucrari practice la Cartografie (cu anexa), xerox, Inst. de Înv.Sup. Suceava.
 • Iosep I., Maria Lucaci (1983) - Analiza geografica a unei harti vechi a Bucovinei (1774), Lucr. Sem. geogr. “Dimitrie Cantemir”, nr 3 - 1982, Iasi.
 • Iosep I (1983) - Tipologia asezarilor rurale din Obcinele Bucovinei, St. si cercet. de geografie, Fil. Suceava a SSG, Bucuresti.
 • Iosep I. (1984) - Aspecte comparative ale tipologiei asezarilor rurale din Obcinele Bucovinei, B.S.S.G., vol. VII (LXXVII), Bucuresti.
 • Iosep I. (1984) - Unele consideratii asupra raspândirii în altitudine a asezarilor omenesti din regiunea geografico-economica a Obcinelor Bucovinei Bul. St.Inst. Înv. Sup., Suceava.
 • Iosep I. (1984) - Potentialul hidrografic al Obcinelor Bucovinei si unele aspecte ale valorificarii lui, Bul. St. Inst. Înv. Sup., Suceava.
 • Iosep I. (1985) - Energia reliefului habitatului în Obcinele Bucovinei, Lucr. Sem. geogr. “Dimitrie Cantemir”, nr. 5 - 1984, Iasi.
 • Iosep I. (1986) - Asupra prezentei unor toponime de factura montana în regiunea deluroasa dintre Siret si Prut, “Suceava”, Anuarul Muzeului jud., XI-XII, 1984 - 1985, Suceava.
 • Barbu N., Iosep I. (1987) - Obcinele Bucovinei, în Geografia României,III,Edit.Acad.R.S.România, Bucuresti.
 • Iosep I. (1987) - Contributii la studiul oiconimelor din Obcinele Bucovinei, Lucr. Sem. Geogr. “Dimitrie Cantemir”, nr. 7 - 1986, Iasi.
 • Iosep I., Paulencu D. (1988) - Au existat în Obcinele Bucovinei asezari fortificate (cetatui)?, “Suceava”, Anuarul Muzeului Judetean XIII-XIV, 1986- 1987, Suceava.
 • Iosep I. (1988) - Consideratii istorico-geografice privind evolutia asezarilor omenesti din Obcinele Bucovinei, în “Suceava”, Anuarul Muzeului Judetean, XIII-XIV, 1986-1987, Suceava.
 • Iosep I. (1988) - Consideratii geografice privind miscarea naturala a populatiei în Obcinele Bucovinei, Lucr. Sem. geogr. “Dimitrie Cantemir”, nr.8 - 1987, Iasi.
 • Iosep I., Paulencu D. (1988) - Depresiunea Glodu - consideratii geografice si etnografice, Lucr. Sem. geogr.”Dimitrie Cantemir”, nr.8 - 1987, Iasi.
 • Iosep Doinita, Iosep I. (1988) - Câteva observatii pe marginea lectiilor “Sistemul Solar” si “Uni- tatea materiei în Univers”, a rolului lor în educarea ma- terialist-stiintifica a elevilor, Terra, nr.1, Bucuresti.
 • Iosep I. (1990) - Suceava - poluare si context climatic, Pro-Natura, nr.4, Suceava.
 • Iosep I.si col. (1992) - Vatra Dornei - consideratii geodemografice, An. Univ. “Stefan cel Mare”, sect. Geogr.-Geol., An. I, Suceava.
 • Iosep I. (1992) - Câmpulung Moldovenesc - geneza si evolutie teritoriala, An. Univ. “Stefan cel Mare”, sect. Geogr.-Geol., An. I, Suceava.
 • Iosep I. (1993) - Toponimul Obcina - raspândire si semnificatie, ”Suceava”, Anuarul Muz. Jud., XVII-XVIII-XIX, 1990-1992, Suceava.
 • Blaj P., Iosep I. (1993), Contributii la cunoasterea branistilor din Bucovina, “Suceava”, Anuarul Muz. Jud., XVII-XVIII-XIX, 1990-1992, Suceava.
 • Iosep I. (1993) - Asupra raspândirii unor formatiuni concretionare (sferosiderite si septarii) în flisul Carpatilor Orientali, An. Univ.”Stefan cel Mare”, sect.Geogr.-Geol., An. II, Suceava.
 • Iosep I. (1994) - Unele aspecte geografice privind economia agricola a Ocolului Câmpulungului Moldovenesc în secolul al XVIII-lea, An. Univ.”Stefan cel Mare”, sect. Geogr.-Geol., An. III, Suceava.
 • Iosep I. (1994) - Toponimul “Obcina” - o abordare geografica, An. Univ.”Stefan cel Mare”, sect. Geogr.-Geol., An. III, Suceava.
 • Iosep I. (1995) - Un fenomen inedit - transhumanta câmpulungeana, în “Codrul Cosminului”, serie noua, nr. 1(11), Fundatia Cult. a Bucovinei, Suceava.
 • Sandru I., Iosep I., Paulencu D. (1995) – Bazinul Bistricioarei – consideratii de Geografie istorica, An. Univ. „Stefan cel Mare”, sect. Geogr.-Geol., An IV, Suceava.
 • Iosep I. (1995) – In memoriam: Prof.univ.dr. Nicolae Popp (1908-1989), Lucr. Sem. Geogr. „Dimitrie Cantemir”, nr. 11-12 (1991-1992), Iasi.
 • Iosep I., Grozavu A. (1996) - Îndrumar de lucrari practice la Cartografie, Centrul de multiplicare al Univ.”Stefan cel Mare,” Suceava.
 • Iosep I. (1996) - Ocolul Câmpulungului (Moldovenesc) în secolele XVII-XVIII (Reconstituire dupa izvoare documentare, toponimice si cartografice), An. St. de Istorie “Codrul Cosminului”, Fundatia Cult. a Bucovinei, Suceava.
 • Iosep I. (1997) – Tendinte în evolutia miscarii naturale a populatiei în Obcinele Bucovinei (1990-1997), Analele Univ. „Stefan cel Mare”, Sect. Geogr.-Geol., nr. VI, Suceava.
 • Iosep I., Grozavu A. (1999) – Îndrumar de lucrari practice la Cartografie (editia a II-a), Centrul de multiplicare al Univ. „Stefan cel Mare”, Suceava.
 • Iosep I. (1999) – Toponomastica geografica. Îndrumator de lucrari practice si metodologie de cercetare, Centrul de multiplicare al Univ. „Stefan cel Mare”, Suceava.
 • Iosep I. (2000) – Câteva opinii cu privire la clasificarea geografica a toponimelor, Lucr. Sem. Geogr. „D. Cantemir”, Iasi.
 • Iosep I. (2001) – Asupra semnificatiei afirmativ-negative a toponimelor, Lucr. Sem. Geogr. „D. Cantemir”, Iasi.
 • Iosep I. (2003) – Tendinte ale dinamicii populatiei în Obcinele Bucovinei. Prognoza demografica, Analele Univ. „Stefan cel Mare”, Sect. Geogr., An X/2001, Suceava.
 • Iosep I. (2003) – Prof. univ. dr. Laurian Somesan (1901-1986), Analele Univ. „Stefan cel Mare”, Sect. Geogr., An X/2001, Suceava.
 • Iosep I., Grozavu A. (2003) – Cartografie. Caiet de activitati asistate pentru învatamânt la distanta, Edit. Univ. „Stefan cel Mare”, Suceava.
 • Iosep I. (2003) – Toponomastica geografica. Curs practic pentru învatamânt la distanta, Edit. Univ. „Stefan cel Mare”, Suceava.
 • Iosep I. (2004) – Câteva opinii cu privire la clasificarea geografică a toponimelor, Lucr. Sem. Geogr. „D. Cantemir”, nr. 23-24/2002 – 2003, Iaşi.
 • Iosep I. (2004) – Asupra semnificaţiei duble (afirmativ-negative) a unor toponime, Lucr. Sem. Geogr. „D. Cantemir”, nr. 23-24/2002 – 2003, Iaşi.
 • Iosep I., Simona Petrariu (2004) – Geografia umană a României – caiet de lucrări practice/activităţi asistate, Edit. Univ. „Ştefan cel Mare”, Suceava.
 • Chiriţă V., Violeta Puşcaşu, Iacobescu M., Iosep I. (2004) – Vatra Moldoviţei – spaţiul şi timpul patrimoniului stabil şi dinamic, Edit. Univ. „Ştefan cel Mare”, Suceava.
 • Iosep I. (2004) – Retrospectivă: Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, secţiunea Geografie – Geologie / secţiunea Geografie, nr. I (1992) – X (2001), An. Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava, secţ. Geografie, An. XI - 2002, Suceava.
 • Valeria Diţoiu, Iosep I. (2004) – Modelarea dispersiei poluanţilor în atmosferă. Studiu de caz: zona Călimani, An. Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava, secţ. Geografie, An. XI - 2002, Suceava.
 • Iosep I., Valeria Diţoiu (2004) – Cuantificarea nivelului de poluare a râului Suceava în sectorul Suceava – Liteni, An.Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava, secţ. Geografie, An. XII - 2003, Suceava.
 • Iosep Ioan, Cristea Cristina, Cristea Ionuţ (2007) – Harta geografică generală a judeţului Suceava. Importanţă, concepţie, conţinut, An. Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava, secţ. Geografie, An. XVI - 2007, Suceava.
 • Iosep I. (2007) - In memoriam Ion Popescu-Argeşel (1935 – 2005), An. Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava, secţ. Geografie, An. XVI – 2007, Suceava.
 • Iosep Ioan, Cristea Cristina, Cristea Ionuţ (2007) – Harta geografică generală a judeţului Suceava, 1:100 000, color, 160/120 cm, (harta murala), Tipografia „Nord Carta”, Suceava.
 • Iosep I. (2008) – O „radiografie” cartografică a peisajului Bucovinei de la începutul epocii moderne (1778) – Partea I, An. Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava, secţ. Geografie, An. XVII – 2008, Suceava.
 • Iosep I. (2008) – Cuvânt înainte (la lucrarea „Moldova Suliţa, o comună din munţii Bucovinei, studiu monografic; autori:Aflorei I., Mamaischi Maria, Şorodoc A.), , Edit. Accent Print, Suceava.
 • Iosep I. (2008) – Prefaţă la lucrarea „Izvoarele Sucevei, o comună din munţii Bucovinei, studiu monografic; (autor Aflorei I.), , Edit. Accent Print, Suceava
 • Iosep I. (2009) – Braniştile – forme de utilizare a terenului în perioada medievală (studiu de caz – braniştea Mănăstirii Voroneţ), An. Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava, secţ. Geografie, An. XVIII – 2009, Suceava.
 • Iosep I. (2009) – Braniştea Mănăstirii Voroneţ. Reconstituire cartografică pe baze documentare şi toponimice, vol. jubiliar „Sfânta Mănăstire Voroneţ – 520 ani”, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Suceava.
 • Iosep I. (2010) - O „radiografie” cartografică a peisajului Bucovinei de la începutul epocii moderne (1778) – Partea a II-a, An. Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava, secţ. Geografie, An. XIX, fasc. 2 – 2010, Suceava.
 • Mândrescu M., Iosep I. ș.a. (2010) - Lacurile Iezer și Bolătău (Obcina Feredeului) – cele mai vechi lacuri de baraj natural formate prin alunecare din țara noastră, în Resursele de apă din România. Vulnerabilitate la presiunile autropice", Lucrările primului Simpozion național, 11-13 iunie 2010, Edit. Transversal, Târgoviște.
 • Efros V., Iosep I. (2011) – „Ion Bojoi – activitatea geografică la Institutul de învăţământ superior din Suceava (perioada 1973 – 1984)”, Lucrările Simpozionului „Flămânzi – scânteie de viaţă şi simţire românească”, ed. a III-a, Consiliul Local şi Primăria oraşului Flămânzi, Edit. Performantica, Iaşi.
 • Iosep I., Ursu C.E., Palagheanu Simona (2011) – Plans des Bukowiner Districts bestehend in 72 Sectionen [...]/Planul Districtului Bucovina în 72 secţiuni, întocmit după ridicări geometrice în anii 1773. 1774, 1775 de Departamentul Cezaro-Crăiesc al Statului Major General,(studiu introdictiv bilingv rom.-germ. 50p., 74 planse color), Edit. Karl A. Romstorfer, Suceava.
 • Iosep I. (2011) – Laurian Someşan şi Nicolae Popp – ctitori ai învăţământului geografic superior sucevean, în „Ţara Bârsei”, Consiliul Judeţean Braşov, Muzeul „Casa Mureşenilor”, Braşov.
 • Iosep I. (2012) – The beginnings of the Geography at the University of Suceava: Laurian Someşan and Nicolae Popp (Începuturile învăţământului geografic la Universitatea din Suceava: Laurian Someşan şi Nicolae Popp), Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Secţiunea Geografie, nr. XX/2011, Suceava
 • Iosep I. (2012) - O „radiografie” cartografică a peisajului Bucovinei de la începutul epocii moderne (1778) – Partea a III-a, Anuarul Muzeului Bucovinei, Suceava.
 • Grădinaru Ionela, Iosep I. ș.a. (2012) Study of the occurrence and distribution of "Iezer" and "Bolătău" based toponyms in Romania and their counterparts from Poland, the Czech Republic of Slovenia, "Georeview", Scientific Annals of "Ștefan cel Mare" University of Suceava, Geography series, vol. 21/December 2012, "Ștefan cel Mare" University Press, Suceava.
 • Iosep I., Ursu Constantin-Emil, Simona Maria Palagheanu (2013), Cele dintâi Hărți ale Bucovinei. O retrospectivă necesară, (Schița Bucovinei, 1773; Hartă generală a Bucovinei, 1774; Schița ridicării Bucovinei compusă din 71 de secțiuni, 1775), Muzeul Bucovinei, Edit. "Karl A. Romstorfer", Suceava.
 • Iosep I., Cristea I. (2014) - Notă preliminară asupra unei hărți necunoscute a lui Franz Hora von Otzellowitz : Topographische Bukowiner Kreis-Karte [...] - 1790 (Hartă topografică a Cercului Bukowina), în "Analele Bucovinei", Academia Română - Institutul "Bucovina" Rădăuți, Anul XXI, 1/2014, Edit. Academiei, București.
 • Iosep I., Cheia Gh. (2015) - Potențialul turistic al României și regionarea turistică, Edit. Universității 'Ștefan cel Mare", Suceava.
 • Iosep I., Popescu Gheorghe Liviu, Ursu Constantin-Emil (2018)-Țările Române pe o hartă geopolitică de la sfârșitul secolului al XVIII-lea (Partes confines Trium Magnorum Imperiorum Austriaci, Russici et Osmanici (...), Johann Cristoph Rhode, 1785), Muzeul Bucovinei, Edit. "Karl A. Romstorfer", Suceava (depusă pentru tipar).
 • Iosep I., Efros Vasile (2018) - În memoriam. Prof. univ. dr. Ion Bojoi - o personalitate marcantă a geografiei românești, în Georeview, Scientific Anals of "Ștefan cel Mare" University of Suceava, Geography series, (depusă pentru tipar).
 • Iosep I., (2018), Geografi suceveni. Lector univ. dr. Dumitru Tudose, în Georeview, Scientific Anals of "Ștefan cel Mare" University of Suceava, Geography series (depusă pentru tipar).


  • Last revised: 21.06.2018
   home | top

©Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava - Departamentul de Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216147 / 511, e-mail: radoane@eed.usv.ro

   Search Engine Optimization