Facultatea de Istorie si Geografie

        Departamentul de Geografie
        

 

Vasile EFROS

 

 

Status: PhD professor

Phone: + 4 0230 216147 / 589

Fax: +40230-523742

Room number: ED007

E-mail: efros@atlas.usv.ro

Postal address: University of Suceava, Universitatii 13, RO 720225, Suceava, ROMANIA

 

program


Education:

Diploma in Geography (1979), Tiraspol State University, Department of Geography

PhD in Physical Geography (1988), “M.V.Lomonosov” State University, from Moscova, with the thesis: “Рекреационные ресурсы Молдавской ССР и проблемы их рационального использования” (“Tourist potential of the Moldavia Republic and its use problems”)Research Interests :

  • Human Geography
  • Tourism Geography
  • Touristic potential assessment


Representative Publications:

BOOKS

ЕФРОС В. Г., (1991) - Рекреационные ресурсы Молдавской ССР и проблемы их рационального использования. Кишинёв, Издательство «Штиинца». 120 pg. ISBN 5-376-00960-2

EFROS VASILE, (2002) – Geografie economică şi umană. Editura Universităţii Suceava. 194 pg. ISBN 973-8293-35-9

EFROS VASILE, (2002) – Geografia industriilor, transporturilor şi comerţului. Editura Universităţii Suceava. 196 pg. ISBN 973-8293-27-8

EFROS VASILE, (2004) – Geografia economiei mondiale. Editura Universităţii Suceava. 352 pg. ISBN 973-666-126-1

EFROS VASILE, BACAL PETRU, BOLOCAN DUMITRU, (2004) – Geografia economică şi socială mondială. Volumul II, Editura Evrica, Chişinău. Capitolul XIII – Geografia turismului, pp.446-484. ISBN 9975-942-48-2

EFROS VASILE, (2006) – Geografie economică mondială. Editura Золоті литаври Cernăuţi, Ucraina, 258 pg. ISBN 966-407-020-3

EFROS VASILE, PURICI STEFAN, IAVKIN VEACESLAV ş.a.(2009) – Oameni şi locuri în Bucovina. Ghid în cadrul proiectului ROUA BUCOVINEI. 248 pg. Editura 4 COLORS. ISBN 978 606 92039 03.Selected articles(2001 – 2009):

Явкін Вячеслав, Ефрос Василе, Владійчук Катерина. Кліматичні чинники в системі природних ресурсів екологічного туризму //Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання, спорту і туризму в сучасному суспільстві: Монографія /За ред.. Б.М. Мицкана, Т.В. Бойчук, О.Я. Фотуйма.- Івано-Франківськ: ПП курилюк, 2008.- 308 с.- С. 252-257

EFROS Vasile (2005) - The political-geographical evolution of Transnistria. Revista Romana de Geografie Politica, Anul VII, nr. 2005. ISSN 1454-2749

EFROS VASILE (2004) - TRANSNISTRIA´S GEOPOLITICAL EVOLUTION. Матерiали мiжнародноi науково-практичноi конференцii. РЕГIОН – 2004: стратегия оптимального развитку. Харкiв 2004. ISBN 966-623-190-5

ЕФРОС В. (2004) - РЕКРЕАЦIЙНА ОЦIНКА ЛАНДШАФТIВ РЕСПУБЛIКИ МОЛДОВА. Фiзична география та геоморфологiя. Випуск 46,Том 1, Видавництво географiчноi лiтератури „Обрii”, Kиiв. ISSN 0868-6969

EFROS VASILE (2002) – Probleme privind studiul structurii geografice a economiei mondiale. Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Secţiunea Geografie, anul XI. ISSN 1583-1469

EFROS Vasile (2006) - L´analyse démographique d´une commune à deux entités ethnique (étude de cas – la commune Valea Moldovei, Département de Suceava). CONFERECE READER. The 3rd International Conference RURAL SPACE and LOCAL DEVELOPMENT, June, 22-24, 2006, Cluj-Napoca – Miceşti – Turda. ROMĂNIA.

Vasile EFROS, Daniela Alexandra POPESCU, Liviu Gheorghe POPESCU (2004) – Geologia, exploatarea şi valorificarea nivelelor de gresii din zona Adâncata şi implicaţiile asupra utilizării terenurilor. Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava Secţiunea Geografie Anul XIII – 2004. ISSN 1583-1469

EFROS VASILE (2002) – Criza ecologică ca problemă globală. Mediul şi cooperarea transfrontalieră TRANSECO 2002 – Lucrări prezentate în cadrul simpozionului. Suceava 2002.

EFROS VASILE(2001) – Consideraţii asupra geografiei narcobusness-ului internaţional. – Comunicări de Geografie. Volumul V. Editura Universităţii din Bucureşti, 2001.Last revised: 21.11.2009
home | top

©Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava - Departamentul de Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216147 / 511, e-mail: radoane@eed.usv.ro

   Search Engine Optimization