Facultatea de Istorie si Geografie

        Departamentul de Geografie
        

 

Ionuţ Al. CRISTEA

 

 

Status: Lecturer Ph. D.

Phone: + 4 0230 216147 / 133

Fax: +40230-523742

Room number: A9

E-mail: icristea@atlas.usv.ro

program


Postal address: University of Suceava, Universitatii 13, RO 720225, Suceava, ROMANIAEducation:

Diploma in History and Geography (2003), Faculty of History and Geography, University "Stefan cel Mare" of Suceava , Romania

Ph.D.in Physical Geography (2011), University of Suceava, with the thesis: Putna Valley (Vrancea) - a geomorphological approachResearch Interests :

  • Applied geomorphology
  • Geoinformatics
  • Historical change of the environment


Representative Publications:

BOOKS(chapters in)

Constantin Rusu (coord.) + alţi 26 autori, între care şi I. Cristea (2008) - Impactul riscurilor hidro-climatice şi pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului. Raport de cercetare, Ed. Performantica Iaşi

Bucureşteanu Maria, Rădoane Maria, Teodosiu Popescu Gabriela (coord.) + alţi 11 autori, între care şi I. Cristea (2008) - Bazinul hidrografic Prut. Diagnosticul stării ecologice a resursei naturale de apă, Ed. Universităţii „Ştefan cel Mare” SuceavaSelected papers (2004 – 2012):

Cristea I., Brânduş C. (2004) – Contribuţii la studiul alunecărilor de teren de pe versantul drept al râului Suceava, sectorul dintre pâraiele Şcheia şi Cetăţii, Analele Univ. ”Ştefan cel Mare” Suceava, s. Geografie, t. XI, ISSN 1221-6801

Oprea D., Brânduş C., Cristea I. (2004) – Procese geomorfologice actuale în bazinul hidrografic al râului Suceava. Studiu de caz – Alunecarea “Şandru” Brodina, Analele Univ. ”Ştefan cel Mare” Suceava, s. Geografie, t. XI, ISSN 1221-6801

Brânduş C., Cristea I., Alupoaie – Oprea, Gabriela (2004) - Asupra unor fenomene carstice pe gipsuri în nordul Câmpiei Moldovei, regiunea Darabani – Rădăuţi – Prut, Revista de Geomorfologie, vol. 4-5, Bucureşti, ISSN 1453-5068

Brânduş C., Cristea I. (2004) – Anthropic impact in the Călimani’s caldera, Analele Universităţii de Vest, seria Geografie, vol. XIV, Timişoara, ISSN 1224-9696

Brânduş C, Cristea I. (2004) – Corelaţii între factorii specifici şi dinamica proceselor de deplasare în masă de pe versantul drept al Sucevei – sectorul dintre p. Şcheia şi p. Cetăţii, Revista de Geomorfologie, vol. 6, Bucureşti, ISSN 1453-5068

Radoane Maria, Radoane N., Dumitriu D., Cristea I. (2006), Granulometria depozitelor de albie ale râului Prut între Orofteana şi Galaţi, Revista de Geomorfologie, nr. 8, p. 53-66, Bucureşti, ISSN 1453-5068

Mihaila D., Budui V., Cristea I., Tanasa I. (2006), Consideraţii asupra riscurilor climatice in judeţul Suceava, Analele univ. ”Ştefan cel Mare” Suceava, s. Geografie, t. XV - 2006, pag. 73 – 90, Suceava, ISSN 1221-6801

Iosep I., Cristea Cristina, Cristea I. (2007), Harta geografică generală a judeţului Suceava. Importanţă, concepţie, conţinut, Analele univ. ”Ştefan cel Mare” Suceava, s. Geografie, t. XVI, Suceava, ISSN 1221-6801

Rădoane Maria, Rădoane N., Cristea I., Gancevici-Oprea D. (2007), Evaluarea modificărilor contemporane ale albiei râului Prut pe graniţa românească, Revista de Geomorfologie, vol. 10, Bucureşti, ISSN 1453-5068

Radoane Maria, Radoane N., Cristea I., Persoiu Ioana, Burdulea Alina (2008), Quantitative analysis in the fluvial geomorphology, Geographia Technica, nr. 1, p.100-110, Cluj, ISSN 1842-5135

Rădoane Maria, Rădoane N., Cristea I., Popescu L., Barnoaiea I., Budui V., Chiriloaiei Francesca (2009), Monitorizarea evoluţiei ravenelor test din Podişul Moldovei în perioada 1986 – 2008, Analele univ. ”Ştefan cel Mare” Suceava, s. Geografie, t. XVIII - 2009, pag. 5 – 18, Suceava, ISSN 1583-1469

Cristea I. A. (2009), Aspecte din evoluţia reţelei hidrografice din Câmpia Siretului Inferior reflectate de materiale cartografice, Analele univ. ”Ştefan cel Mare” Suceava, s. Geografie, t. XVIII - 2009, pag. 45 – 60, Suceava, ISSN 1583-1469

Mîndrescu M., Cristea I. A..,Hutchinson S. M. (2010), Bathymetric and sedimentological changes of glacial Lake Ştiol, Rodna masiff, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, vol. V, nr. 1, pag. 57 – 65, ISSN 1842 – 4090

Rădoane Maria, Cristea I., Rădoane N. (2011), Geomorphological mapping. Evolution and trends, Revista de Geomofologie, vol.13/2011, pag. 19 – 40

Oprea Gancevici D., Cristea I.(2011), On periglaciar processes and landforms in the Brodina River Basin (Obcinele Bucovinei), Revista de Geomofologie, vol.13/2011, pag. 87 – 95

Cristea I. A., Rădoane M., Mîndrescu M.(2012), Contemporary pattern adjustments of Putna River's channel (South - Eastern Carpathians) reflected by cartographic materials, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-10612

Mîndrescu M., Cristea A.I., Hutchinson S.M., Florescu G., Feurdean A.(2012), Interdisciplinary investigations of the first reported laminated lacustrine sediments in Romania, Quaternary International (in press)Selected maps:

Iosep I., Cristea I. Al., Cristea Cristina (2010), Judeţul Suceava - Harta geografică generală

Cristea I. Al. (2010), Judeţul Suceava - Harta acoperirii/utilizării terenului

Cristea I. Al. (2010), Harta geomorfologică a văii Putnei (VN),în sectorul subcarpatic extern

Last revised: 24.10.2012
home | top

©Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava - Departamentul de Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216147 / 511, e-mail: radoane@eed.usv.ro

   Search Engine Optimization