Sigla Universitaţii Stefan Cel Mare, Suceava


Atmosfera și Hidrosfera

Circulara   |   Program   |   ENGLISH

Conferința științifică Atmosfera și Hidrosfera
4-7 octombrie 2018

Departamentul de Geografie al Universității Ştefan cel Mare din Suceava are deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la Conferința "Atmosfera și Hidrosfera”, care se va desfăşura la Vatra Dornei în perioada 4-7 octombrie 2018.

Conferința științifică este dedicata turismului balneoclimatic si este adresată cadrelor didactice, cercetătorilor și doctoranzilor care doresc să prezinte rezultatele originale ale cercetărilor lor științifice în care analizează aspecte ale atmosferei și hidrosferei.

Aceasta este a 3-a organizare a acestei conferinte, care are loc la fiecare 2 ani. Detalii despre primele 2 manifestari pot fi accesate la urmatoarele adrese:Lucrările conferinței se vor prezenta la Centrul de Pregătire şi Formare Continuă - Vatra Dornei.

Fiecare participant are dreptul să prezinte până la 2 lucrări.

Vă aştepăm să participați!


Responsabili organizare:

  • Conf. univ. dr. hab. Dumitru MIHĂILĂ Univ. Ștefan cel Mare din Suceava, Departamentul de Geografie
  • Prof. univ. dr. Vasile EFROS Univ. Ștefan cel Mare din Suceava, Decan, Facultatea de Istorie și Geografie
  • Lector univ. dr. Andrei-Emil BRICIU Univ. Ștefan cel Mare din Suceava, Departamentul de Geografie