Sigla Universitaţii Stefan Cel Mare, Suceava


Atmosfera și Hidrosfera

Circulara   |   Program   |   ENGLISH

Conferința științifică Atmosfera și Hidrosfera
24 septembrie 2016

Departamentul de Geografie al Universității Ştefan cel Mare din Suceava are deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la Conferința "Atmosfera și Hidrosfera”, care se va desfăşura la Suceava în data de 24 septembrie 2016.

Conferința științifică este adresată cadrelor didactice, cercetătorilor și doctoranzilor care doresc să prezinte rezultatele originale ale cercetărilor lor științifice în care analizează aspecte ale atmosferei și hidrosferei.

Lucrările conferinței se vor prezenta la Suceava, Universitatea Ștefan cel Mare, în Aula Corp E (parter). Deschiderea conferinței are loc la ora 9.

Fiecare participant are dreptul să prezinte până la 2 lucrări (poate fi coautor la alte 2 lucrări). Lucrările vor fi prezentate doar în format Powerpoint. Timpul alocat fiecărei prezentări este de 15 minute.

Nu există taxă de înscriere și participare. Participanții cu lucrări vor beneficia de o masă de prânz și de cina de la sfârșitul manifestării științifice. Pauze de cafea vor fi disponibile pe durata conferinței.

Pentru înscrierea cu lucrări la conferință, participanții trebuie să trimită organizatorului, Andrei-Emil Briciu, la adresa de e-mail andreibriciu@atlas.usv.ro, până pe data de 15 septembrie 2016, următoarele informații, atât în limba română, cât și în limba engleză:

  • Titlul prezentării (5-25 cuvinte)
  • Rezumatul prezentării (150-200 cuvinte)
  • Cuvintele cheie ale prezentării (4-6 cuvinte)
  • NUMELE și Prenumele autorului/autorilor (în ordine)
  • Titlul științific (și gradul didactic, unde este cazul)
  • Afilierea instituțională (ex.: Universitatea și Departamentul)

Locul de desfăşurare a lucrărilor simpozionului:
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Str. Universităţii nr. 13, Suceava, 720229

Vă aştepăm să participați!
Responsabil organizare: lector univ. dr. Andrei-Emil Briciu