Facultatea de Istorie şi Geografie
Rezultate inscriere candidati romani de pretutindeniRezultate inscriere candidati romani de pretutindeni iulie 2017

 

 

          Fiecare candidat declarat admis va confirma UN SINGUR LOC, indiferent de numarul de optiuni la care a fost admis!
          Candidatii declarati admisi vor trimite cererea de inmatriculare datata, semnata si scanata, pe adresa de email admiteresuceava@usv.ro pana cel tarziu la data de 28 iulie 2017, ora 15.30. Cererea de inmatriculare se gaseste la adresa: http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/admitere/2017/Cerere_inmatriculare_USV_2017.pdf In cazul in care cererea de inmatriculare nu este transmisa, candidatul admis va pierde locul obtinut.
          Candidatii care au transmis actele doar in format electronic sau au depus actele in copii legalizate, trebuie sa depuna actele in original la facultate pana cel tarziu la data de 31 iulie 2017, ora 15.30. Daca actele in original nu sunt depuse, candidatul va pierde locul la care a fost declarat admis.
          Candidatii admisi conditionat vor putea ocupa un loc in situatia in care candidatii declarati admisi nu vor transmite cererea de inmatriculare pana la data stabilita. Informatiile despre locurile ramase neocupate vor putea fi obtinute in ziua de 28 iulie, la adresa de email universitatea21@yahoo.com

     

Republica Moldova

Ucraina

Asistenta sociala Asistenta sociala an pregatitor
Geografie istorie an pregatitor
Geografia turismului Relatii internationale si studii europene
Geografia turismului an pregatitor Relatii internationale si studii europene an pregatitor
Istorie
Relatii internationale si studii europene
Relatii internationale si studii europene an pregatitor
Consiliere si administrare in resurse umane
GIS si planificare teritoriala
Managementul relatiilor internationale si cooperarii transfrontaliere
Turism si dezvoltare regionala