Sigla Universitaţii Stefan Cel Mare, Suceava


Al XII-lea Simpozion Internaţional Calitatea Mediului şi Utilizarea Terenurilor

Circulara RO   |   Circular ENG   |   Program/Programme   |  
Al XII-lea Simpozion Internaţional Calitatea Mediului şi Utilizarea Terenurilor, Suceava, 17-19 mai 2019


Avem deosebita plăcere să vă invităm să participaţi la Simpozionul Internaţional „Calitatea mediului şi utilizarea terenurilor”, ajuns la a XII-a ediţie, care se va desfăşura la Suceava în perioada 17-19 mai 2019.

Simpozionul continuă tradiţia manifestărilor ştiinţifice de la Departamentul de Geografie din Suceava (prima manifestare a avut loc în 1996).

Simpozionul se va desfăşura în spaţiile de învăţământ şi cercetare ale Universităţii „Ştefan cel Mare” care includ amfiteatre moderne, săli de conferinţe şi laboratoare.

Organizatori principali: Vasile Efros, Decan al Facultatii de Istorie si Geografie; Despina Saghin, Director al Departamentului de Geografie.

Lucrările care vor fi prezentate în cadrul Simpozionului pot fi publicate în seria de Geografie a Analelor Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Georeview - http://www.georeview.ro .

   Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
   Str. Universităţii nr. 13, Suceava, 720229

The XII-th International Symposium Environmental Quality and Land Use, Suceava, 17-19 May 2019


We are very pleased to invite you to participate to the International Symposium "Environmental Quality and Land Use" which is now at the XII-th edition and will be held at Suceava during 17-19 May 2019.

The symposium continues the tradition of scientific manifestations of the Department of Geography of Suceava (the first conference took place in 1996).

The symposium will be hosted in the education and research spaces of the „Ştefan cel Mare” University which include modern amphitheaters, conference rooms and laboratories.

Main organisers: Vasile Efros, Dean of the Faculty of History and Geography; Despina Saghin, Head of the Department of Geography.

The works that will be presented at the symposium can be published in the Annals of Ştefan cel Mare University, Geography Series, Georeview - http://www.georeview.ro .

   Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
   Str. Universităţii nr. 13, Suceava, 720229