Facultatea de Istorie si Geografie

        Catedra de Istorie şi Relaţii Internaţionale
        


Contact
Facultatea de Istorie şi Geografie
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii nr. 13, 720 229
Suceava, România,
Tel centrală: +40 230 216 147,
Tel centrală: +40 330 101 130,
Tel centrală: +40 230 522 978,
Interior facultate: 566,
Fax:+40 230 523742

            Titular Domenii de competenţă
web address Prof. univ. dr. Mihai IACOBESCU
Telefon: + 4 0230 216147 / 104
Fax: +40230-523742
E-mail: imihai@atlas.usv.ro
 • Istorie contemporană
 • Istoria Bucovinei
 • Conducere doctorat
 • Prof. univ. dr. Dumitru VITCU
  Telefon: + 4 0230 216147 / 104
  Fax: +40230-523742
 • Istorie modernă
 • Relațiile internaționale în epoca modernă
 • Conducere de doctorat
 • Prof. univ. dr. Dumitru SANDRU
  Telefon: + 4 0230 216147 / 104
  Fax: +40230-523742
 • Istorie contemporană
 • Relațiile internaționale în secolul XX
 • Demografie istorică
 • Conducere de doctorat
 • web address Conf. univ. dr. Olimpia MITRIC
  Telefon: + 4 0230 216147 / 557
  Fax: +40230-523742
  E-mail: olimpia@atlas.usv.ro
 • Istoria cărții și tiparului
 • Arhivistică
 • Paleografie chirilică românească și slavonă
 • Biblioteconomie
 • web address Conf. univ. dr. Mihai LAZĂR
  Telefon: + 4 0230 216147 / 553
  Fax: +40230-523742
  E-mail: mihail@atlas.usv.ro
 • Istoria medie a României
 • Izvoarele istoriei medii a României
 • Paleografie chirilică
 • web address Prof. univ. dr. Ștefan PURICI
  Telefon: + 4 0230 216147 / 512
  Fax: +40230-523742
  E-mail: stefanp@atlas.usv.ro
 • Istoria slavilor
 • Integrare europeană și euroatlantică
 • Istoria Bucovinei
 • Istoria Basarabiei
 • web address Conf. univ. dr. Dumitru BOGHIAN
  Telefon: + 4 0230 216147 / 559
               +40 0742772345
  Fax: +40230-523742
  E-mail: dumitrub@atlas.usv.ro
             dumitruboghian@yahoo.com
  Legaturi:http://eneoliticulestcarpatic.blogspot.com/
 • Introducere în Istoria Societății Primitive
 • Introducere în Istoria veche a României
 • Introducere în Arheologie Generală
 • Didactica istoriei
 • web address Conf. univ. dr. Florin PINTESCU
  Telefon: + 4 0230 216147 / 566
  Fax: +40230-523742
  E-mail: florinp@atlas.usv.ro
 • Istoria medie universală
 • Izvoarele istoriei medii universale
 • Lector univ. dr. Vasile DEMCIUC
  Telefon: + 4 0230 216147 / 566
  Fax: +40230-523742
 • Istoria Bizanțului
 • Istoria religiilor
 • Muzeologie generală
 • Conservarea siturilor istorice
 • Geomorfologie climatică şi mediu montan
 • web address Lector univ. dr. Harieta MARECI SABOL
  Telefon: + 4 0230 216147 / 139
  Fax: +40230-523742
  E-mail: harieta@atlas.usv.ro
 • Istoriografie
 • Istoria contemporană universală
 • Istoria Bucovinei
 • web address Conf. univ. dr. Doina CREANGĂ
  Telefon: + 4 0230 216147 / 566
  Fax: +40230-523742
  E-mail: doinacreanga@yahoo.com
 • Bazele conservării stiințifice
 • Bazele restaurării stiințifice
 • Chimie aplicată
 • web address Lector univ. dr. Sorin IGNĂTESCU
  Telefon: + 4 0230 216147 / 559
  Fax: +40230-523742
  E-mail: sorinig@atlas.usv.ro
 • Istoria veche universală
 • Arheologie generală
 • web address
  Asistent univ. dr. Mirela BEGUNI
  Telefon: + 4 0230 216147 / 557
  Fax: +40230-523742
  E-mail: mirelabeg@yahoo.fr
 • Muzeologie generală
 • Bazele conservării științifice
 • Lector univ. dr. Radu Florian BRUJA
  Telefon: + 4 0230 216147 / 567
  Fax: +40230-523742
  E-mail: florian_bruja@yahoo.com
 • Istoria contemporană a României
 • Extrema dreaptă
 • web address Lector univ. dr. Dinu BĂLAN
  Telefon: + 4 0230 216147 / 567
  Fax: +40230-523742
  E-mail: dinub@atlas.usv.ro
 • Istoria modernă a României
 • Identități minoritare
 • web address Lector univ. drd. Vlad GAFIȚA
  Telefon: + 4 0230 216147 / 567
  Fax: +40230-523742
  E-mail:vlad_gafita@hotmail.com
 • Istoria contemporană a României
 • Didactica istoriei
 • web address Asistent univ. drd. Violeta EPURE
  Telefon: + 4 0230 216147 / 557
  Fax: +40230-523742
  E-mail: violetaanca@atlas.usv.ro
 • Limba și literatura franceză
 •  
  home | top


  ©Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava - Facultatea de Istorie şi Geografie
  Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147 / 566, e-mail: monica@atlas.usv.ro

     Search Engine Optimization