Facultatea de Istorie şi Geografie - ID


Contact
Facultatea de Istorie şi Geografie
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii nr. 13, 720 229
Suceava, România,
Tel centrală: +40 230 216 147,
Tel centrală: +40 330 101 130,
Tel centrală: +40 230 522 978,
Interior facultate: 511,
Fax: +40 230 523 742


RAMBURSAREA TAXEI DE STUDIU

 

 

          Rambursarea taxei de studiu se face în conformitate cu Articolul 7 din Contractul de şcolarizare care se încheie pentru întreaga durată a studiilor (3 ani) la forma de învăţământ la distanţă (ID).

          Art.7. Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, în situaţia unor cauze obiective care determină pe studentul înmatriculat să nu mai continue programul de studiu ID, va asigura rambursarea parţială sau totală a taxelor. Rambursarea taxelor se va face în maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii de anulare a înmatriculării, în următoarele condiţii:

 • a). Studenţii care solicită anularea înmatriculării în cinci zile de la semnarea contractului, dar nu au primit resursele educationale, vor primi înapoi taxa de studiu plătită, din care se scad cheltuielile de înmatriculare.

 • b). Studenţii care solicită anularea înmatriculării în cinci zile de la semnarea contractului, dar au primit resursele educationale, vor primi înapoi taxa de studiu plătită, din care se scad cheltuielile de înmatriculare si contravaloarea resurselor educationale.

 • c). Dacă cererea de anulare a înmatriculării se face după cinci zile de la semnarea contractului, dar înaintea primei activităţi tutoriale directe, instituţia va reţine o parte din taxa de studiu ca nerambursabilă, reprezentând cheltuieli administrative. Această sumă de bani nerambursabilă va reprezenta cel mult 15% din toată taxa de studiu.

 • d). Dacă cererea de retragere se face după completarea primei activităţi tutoriale directe, dar la mai puţin de 50% din totalul activităţilor tutoriale programate, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava va reţine cel mult 75% din totalul taxei de studiu, ca nerambursabilă.

 • e). După completarea a mai mult de 50% din totalul activităţilor tutoriale programate, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava este îndreptăţită să reţină întreaga taxă de studiu primită.
 •  


  ©Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava - Facultatea de Istorie şi Geografie
  Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147 / 511, e-mail: ikaciobanu@atlas.usv.ro

     Search Engine Optimization