GEOPEDIA geografie fizica

Depozitele de albie ale raurilor cu pat de pietris  au o caracteristica distincta fata de alte tipuri de depozite (de versant, glaciare, eoline, halde de steril, aglomerate vulcanice etc) si anume, bimodalitatea. Aceasta este definita prin existenta a doua mode (varfuri) in distributia granulometrica, separata de o penurie de material in categoria pietrisului marunt, respectiv, fractiunea 1-8 mm.

Am investigat acest fenomen pe baza unui fond de date cu totul impresionant (190 de puncte de prelevare a materialului de albie distribuite de-a lungul celor 8 rauri importante din bazinul hidrografic Siret). Data fiind diversitatea mare a studiului de caz cercetat, am putut obtine un model conceptual, conform caruia bimodalitatea depozitelor fluviale poate fi explicata, in cazurile studiate de noi, prin originea diferita a materialului de albie ce formeaza distributiile granulometrice bimodale si prin rata de transfer a sedimentelor la suprafata.

Pentru raurile carpatice, tributare Siretului (fig. 1), penuria de particule se manifesta intre diametrele 0,5 - 8 mm. Aceasta are loc la intersectia distributiei unimodale cu asimetrie de dreapta a materialelor grosiere(bolovăniş, pietriş) cu distributia unimodala cu asimetrie de stanga a materialelor fine(nisip). Sursa materialului grosier este propria albie adancita in roca de baza, de regula, dura, iar sursa materialului fin este solul si depozitele fine din bazinul versant.

 

Fig. 1. Distributia granulometrica a materialului de albie a r. Buzau in puncte situate in lungul raului.

 

 

 

 

Pentru raul Siret (fig. 2), bimodalitatea materialului de albie se manifesta cel mai pregnant dintre toate raurile investigate de noi. Spre deosebire de afluenti, la Siret sursa primei mode, cea a pietrisurilor, este alohtona raului  (intrarea masiva de aluviuni grosiere prin intermediul tributarilor carpatici), pe cand cea de a doua moda, a nisipului, este proprie raului (roca de baza in care este adancita albia). Si in acest caz suprapunerea celor doua distributii de particule cu origine diferita are loc in zona fractiunilor cuprinse intre 0.5 – 8 mm, generand impresia „penuriei” de particule in depozitele de albie.

 

 

 

 

Fig. 2. Bimodalitatea materialului de albie al raului Siret (fiecare linie reprezinta o proba globala in una din cele 53 de sectiuni in lungul raului)

 

 

 

Noutatea investigatiei noastre rezulta in descoperirea ca sursele celor doua mode isi pot schimba provenienta la rauri din acelasi bazin hidrografic, fiind in relatie directa cu dinamica sedimentelor dinspre aria sursa spre albie. Cu cat ritmul transferului este mai accentuat, cu atat "penuria" particulelor intre 0,5 -  8 mm este mai mare.