UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAŞI

FACULTATEA DE GEOGRAFIE – GEOLOGIE

 

 

 

 

 

 

 

GEOMORFOLOGIA ALBIEI MINORE A RÂULUI SIRET, PE TERITORIUL ŢĂRII NOASTRE

 

- TEZĂ DE DOCTORAT -

Text Box:   

 

 

 

 


GEOMORFOLOGIA ALBIEI MINORE A RÂULUI SIRET,

PE TERITORIUL ‚ŢĂRII NOASTRE

 

 

 

- TEZĂ DE DOCTORAT -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:                                                              DOCTORAND:

Prof. dr. MARIA RĂDOANE                                            ALINA DIANA POPA

 

 

 

 

- IAŞI -

 

2007

 

CUPRINS

 

  1. INTRODUCERE /
  2. ISTORICUL CERCETĂRILOR REFERITOARE LA STUDIUL ALBIILOR MINORE, ÎN ŢARA NOASTRĂ /

2.1. Evoluţia concepţiilor de abordare a problematicii albiilor minore ale râurilor

2.2. Surse bibliografice

2.3. Istoricul cercetărilor privind definiţia şi clasificarea albiilor minore.

2.4. Istoricul cercetărilor privind formarea albiilor minore

2.5. Istoricul cercetărilor privind profilele longitudinale ale râurilor

2.6. Istoricul cercetărilor privind sectorul de albie minoră

2.7. Istoricul cercetărilor privind secţiunea transversală a albiei minore

2.8. Istoricul cercetărilor privind impactul antropic asupra albiilor minore

  1. CONCEPTE ŞI METODE DE LUCRU /

        Concepte teoretice de abordare a studiului albiilor minore

                        3.1.1. Sistemul geomorfologic fluvial

                        3.1.2. Răspunsul complex al sistemului fluvial

                        3.1.3. Pragul geomorfologic

        Metode de lucru

  1. ZONA DE STUDIU. RÂUL SIRET ŞI BAZINUL HIDROGRAFIC – CARACTERISTICI GENERALE

        Date generale

        Formarea râului Siret

        Factori de control

        Factorul geologic

        Relieful

        Factorii climatici şi hidrologici

        Suprafaţa bazinului hidrografic

        Vegetaţia

        Factorul antropic

  1. PROFILUL LONGITUDINAL AL RÂULUI SIRET

        Forma profilului longitudinal

        Modelarea matematică a profilului longitudinal

        Factori de control ai profilului longitudinal

        Problema  profilului „grade” sau a profilului de echililibru

  1. SECTORUL DE ALBIE. MORFOLOGIA ALBIEI MINORE A RÂULUI SIRET LA NIVELUL SECTORULUI DE ALBIE

        Definirea sectorului de albie pentru zona de studiu

        Clasificarea albiei minore a râului Siret. Tipuri de albii

        Albii rectilinii

        Albii meandrate

        Albii împletite

  1. SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A ALBIEI MINORE. CARACTERISTICILE SECŢIUNILOR TRANSVERSALE ÎN LUNGUL RÂULUI SIRET

         Elemente de definire a formei secţiunii transversale

         Caracteristicile secţiunii transversale

         Geometria hidraulică a secţiunii transversale

         Problema bilanţului proceselor de albie în secţiune transversală

  1. PROCESE DE ALBIE

        Procesul de eroziune

        Procesul de transport aluvionar

        Procesul de acumulare

  1. DINAMICA ALBIEI MINORE A RÂULUI SIRET

        Dinamica albiei minore în plan orizontal

        Migrarea meandrelor

        Migrarea confluenţelor

        Cauzele migrării laterale a albiei Siretului

        Dinamica patului albiei minore a râului Siret în plan vertical

10. Rolul factorului antropic în modificarea albiei râului Siret

 

 11.CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

Anexe