Asociatia Geoconcept Suceava

Articole - Baile Figa

Adauga articol


Baile Figa
Data publicarii: 30.06.2012
Autor: Rusu Ovidiu
Vizualizari: 1842

Presentation

My name is Rusu Ovidiu, are Masters in History and Geography, University "Stefan cel Mare" Suceava and I chose to present this booklet one of the newest spas in Romania-Baile Figa, resort that in June this year, it opened a modern spa complex, the investment amounted to EUR 1 million.

Baile Figa Spa Complex is one of the newest resorts opened in Romania. It was inaugurated in July 2010, being built with the help of grants from the European Union (PHARE). Exterior and the interior pool, lounge chairs inmbietoare, tennis courts and football play areas for children, but the few ponds are part of the "offer" that Baile Figa awaits tourists every day. The resort is spread over 15 hectares and assessors in a basin surrounded by forest, just 3 km from Beclean. At Baile Figa will find a perfect place to relax, find green space arrangement made for this purpose. Baile Figa complex is an oasis of health and considering that salt water and mud properties are similar to those of Techirghiol.Sludge TreatmentInside the complex there is a rustic pool where you can make wraps and mud baths. The mud here is perfect for the treatment of rheumatic diseases, musculoskeletal, nervous system and even gynecological.Sludge treatment is called peloidoterapie, with some effects on the body as well .

.A. Stimulates the cardiovascular phenomena: mechanisms accelerate central and peripheral hemodynamics as a result of thermoregulatory need. Hemodynamic changes are immediate consequences: blood deposit mobilization and their involvement in general circulation. Pathological processes prevailing blood stasis, ischemic phenomena in muscle or vascular structures in the composition of various organ systems, including the nerves are canceled by hemodynamic type reactions (pay special attention to those with kidney diseases - increase blood flow in the kidney , removing substances - liver - increased blood pressure, the existence of esophageal varices - or hypertension.).

The phenomenon of relaxation, regain elasticity, suppleness of the muscles, tendons, ligaments, joint capsules which is a pathological condition. The connective tissue is composed of collagen fibers arranged coiled macromolecules. Coils under the influence of pathological processes gather, is shortened tendons, joint changes. Under the influence of sludge thermal phenomenon they twist, elongate, 2-3 hours after returning from spiraling, but not at levels that were originally appeared extra 'good'. Continuing treatment by physical therapy asuplizare adds active therapy.Two. Nervous system: action on the central nervous system and autonomic nervous system, sedând pain receptors in the body and transfer to the vagotonic tone simpaticoton with vessels to relax.Three. Of immunobiological system produces a non-specific immunity that is increasing is more resistant to infections (at least 7-8 months after treatment). Improves nutritional status, functions are stimulated glands, change in the function dermis (increase enzymatic reactions), these changes being made offers to treat psoriasis and chronic eczema. Trophicity skin is maintained approximately 7-8 months.Four.

The endocrine glands: pituitary, thyroid, adrenal glands. The steady increase in plasma cortisol, aldosterone, gonadal function is stimulated.Salt water poolSalt water pool is surrounded find landscaped outdoor terrace where you can serve hot or cold snack. Near the pool is salt water and mini sand beach where you expect imbietoarele chairs.

Bathing in salt water treating diseases --Rheumatic- Neurological, peripheral- Gynecological- Peripheral circulatoryInapoi la articole
Baile Figa
Data publicarii: 30.06.2012
Autor: Rusu Ovidiu
Vizualizari: 1162

 

Prezentare

Numele meu este Rusu Ovidiu, sunt masterand in anul I la Facultateade Istorie si Geografie din cadrul Universitatii “Stefan cel Mare” din Suceava si am ales sa va prezint in acest pliant una dintre cele mai noi statiuni balneare din Romania- statiunea Baile Figa, statiune care in luna iunie a acestui an si-a inaugurat un complex balnear modern, investitie care s-a ridicat la suma de  1 milion de euro.

 Complexul Balnear Baile Figa este una dintre cele mai noi statiuni deschise in Romania. A fost inaugurata in iulie 2010, find construita cu ajutorul unor fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene (fonduri phare). Piscina exterioara si cea din interior, sezlongurile inmbietoare, terenurile de tenis si fotbal, spatiile de joaca pentru copii, dar si cele cateva iazuri fac parte din “oferta” cu care Băile Figa îşi aşteaptă turiştii în fiecare zi. Statiunea se intinde pe 15 ha si este asesata intr-o depresiune inconjurata de paduri, la doar 3 km de orasul Beclean. La Baile Figa vei gasi un loc perfect de relaxarea, amenajarea spatiilor verzi find realizata in acest scop. Complexul Balnear Baile Figa este si o oaza de sanatate avand in vedere ca proprietatiile apei sarate si a namolului sunt asemanatoare cu cele de la Techirgiol.

Tratamente cu Namol
In interiorul complexului exista si un bazin amenajat rustic unde se pot face impachetari si bai cu namol. Namolul de aici este perfect pentru tratamente impotriva bolilor reumatice, ale aparatului locomotor, ale sistemului nervos si chiar afectiuni ginecologice.
Tratamentul cu nămol se mai numeşte şi peloidoterapie,avand anumite efecte asupra organismului precum..

1. Stimulează fenomenele cardio-vasculare: accelerează hemodinamica prin mecanisme centrale şi periferice ca o consecinţă a necesităţii de termoreglare. Modificarile de hemodinamica au consecinţe imediate: mobilizarea depozitelor sanguine şi antrenarea lor în circuitul general. Procesele patologice în care predomină staza sanguină, fenomenele ischemice, în structurile musculare sau vasculare aflate în componenţa diverselor organe, sisteme, inclusiv în nervi sunt anulate prin reacţiile de tip hemodinamic (se acorda atenţie deosebită celor cu patologii ale rinichiului – creşte fluxul sanguin în rinichi, eliminarea substanţelor – ale ficatului – creşterea presiunii sângelui, existenţa varicelor esofagiene – sau hipertensivi.). Apare fenomenul de relaxare, recâştigare a elasticităţii, a supleţii unor muşchi, tendoane, ligamente, capsule articulare care se află într-o stare patologică. In ţesutul conjunctiv sunt fibre de colagen formate din macromolecule aşezate spiralat. Spiralele sub influenţa proceselor patologice se strâng, apare scurtarea tendoanelor, modificări articulare. Sub influenţa fenomenului termic al nămolului acestea se răsucesc, se alungesc, după 2-3 ore revenind la spiralare, dar nu la nivelul la care erau iniţial, apărând un plus de ‘bine’. Continuarea tratamentului cu asuplizare prin kinetoterapie aduce un plus prin terapie activă.

2. Asupra sistemului nervos: acţiune pe sistemul nervos central şi sistemul nervos vegetativ, sedând receptorii pentru durere din organism şi prin virarea tonusului simpaticoton spre cel vagoton, cu relaxarea vaselor.

3. Asupra sistemului imunobiologic se produce o creştere a imunităţii nespecifice adica apare o rezistenţă mai mare la infecţii (cel puţin 7-8 luni dupa tratament). Se ameliorează starea de nutriţie, sunt stimulate funcţiile unor glande, apar modificări ale funcţiei dermului (cresc reacţiile enzimatice), pe aceste modificări făcându-se ofertele de-a trata psoriazisul şi eczemele cornice. Troficitatea tegumentelor este menţinută aproximativ 7-8 luni.

4. Asupra glandelor endocrine: hipofiza, tiroida, glande suprarenale. Se constantă creşterea cortizolului plasmatic, aldosteronului, funcţia gonadică este stimulată.

Bazin cu apa sarata
Bazinul cu apa sarata este amenajat in aer liber find inconjurat de terase unde se poate servi o gustare rece sau calda. In apropierea bazinului cu apa sarata se afla si mini plaja de nisip unde te asteapta imbietoarele sezlonguri.

Baile in apa sarata trateaza afectiuni -
-reumatismale
– neurologice-periferice
– ginecologice
– circulatorii periferice

 Inapoi la articole