Bine aţi venit pe pagina noastră!


ASOCIAȚIA DE GEOGRAFIE APLICATĂ "GEOCONCEPT" este o organizație română de drept privat, non-profit, ne-guvernamentală și apolitică.

Asociația are ca scop îndeplinirea unui interes personal ne-patrimonial constând în promovarea protecției mediului, identificarea, valorificarea și promovarea potențialului turistic al mediului, identificarea riscurilor geografice, cursuri de perfecționare în domeniul geografiei, promovarea geografiei din România, realizarea de hărți, monografii, trasee turistice, excursii și studii științifice.

Pentru realizarea scopului declarat, Asociația își propune realizarea următoarelor tipuri de activități:

  • publicarea de articole, broșuri, pliante, hărți, studii științifice;
  • desfășurarea de activități publicistice și editoriale (tipărirea lucrărilor scrise de membrii sai, monografii locale, studii și cercetări interdisciplinare, organizarea lansării acestora și orice alte activități de promovare a geografiei României;
  • organizarea de acțiuni de ecologizare, tabere, excursii;
  • organizarea și/sau participarea la manifestări culturale și științifice (simpozioane, congrese, cercuri de geografie, seminarii, aplicații practice în laborator și pe teren, expoziții, reuniuni periodice ale membrilor, etc);
  • organizarea și/sau participarea la expoziții de arta, foto-documentare, expoziții cartografice, etc.;
  • organizarea de cursuri de perfecționare în domeniul geografiei;
  • colaborarea cu alte organizații, instituții și persoane independente din țară sau din străinătate care au obiective comune cu ale asociației și schimbul de informații cu acestea;
  • orice alte activități care se dovedesc utile scopului asociației, în limita normelor legale.